E-servisi · Internet · IT

Napravljen okvirni model web sajta za lokalne samouprave

Kao nastavak projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo (MTID) kojim je izvršena procena IKT infrastrukture gradova i opština u Srbiji, Republički zavod za informatiku i Internet (RZII) je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) pokrenuo projekat izrade Internet prezentacija lokalnim samoupravama koje se nalaze u ciljnoj grupi. Cilj projekta je da, u što je moguće kraćem vremenu, sve opštine u Srbiji imaju svoje web sajtove.

Na osnovu Upitnika za procenu IKT infrastrukture gradova i opština u Srbiji kreiranim od strane MTID, a koji su nadležni iz lokalnih samouprava bili u prilici da popune, i na osnovu istraživanja koje je sproveo Republički zavod za informatiku i Internet, 11 opština, čija imena slede (po abecednom redosledu), ne poseduju zvaničnu Internet prezentaciju:

 • Bajina Bašta
 • Crna Trava
 • Crveni Krst -Niš
 • Ćićevac
 • Majdanpek
 • Nova Varoš
 • Preševo
 • Rača
 • Rakovica – Beograd
 • Sečanj
 • Trgovište

Slika: Izgled okvirnog modela web sajta za opštine, napravljen od strane RZII

Izgled okvirnog modela web sajta opštine

Uvećaj sliku

Republički zavod za informatiku i Internet je kreirao templejt tj. standardni model web sajta koji će biti ponuđen opštinama koje nemaju web sajt, a nalaze se u grupi nerazvijenih. Od opština se očekuje saradnja sa SKGO i RZII u smislu pripremanja sadržaja web prezentacije. Okvirni model web prezentacije napravljen je u skladu sa principima ePristupačnosti i ima vizuelni identitet u skladu sa Preporukama za izradu web prezentacija organa državne uprave (u zaglavlju grb, adresni podaci, mogućnost za direkno kontaktiranje sa sajta itd).

RZII je organizovao okrugli sto na kome je konsultovana radna grupa SKGO za IKT povodom okvirnog modela web sajta. Tom prilikom članovi radne grupe izneli su vredne sugestije koje su u velikoj meri i uvažene.

Opštinama će ubrzo biti upućen poziv na saradnju sa RZII i SKGO i dostavljanje potrebnih sadržaja, kako bi se njihove Internet prezentacije što pre objavile.

Hostovanje web sajtova obezbediće RZII, koji će zajedno sa SKGO i MTID pružiti podršku opštinama u svim aktivnostima neophodnim za objavljivanje sajtova kao i obuci za dalje održavanje sajtova. Poziv za obuku biće upućen i svim ostalima opštinama koji žele da unaprede svoje sajtove.

Ovaj projekat je deo većeg projekta RZII – Unapređenje Nacionalnog portala eUprave, čiji je jedan deo i integracija lokalne samouprave u Nacionalni portal eUprave.

Leave a Reply