E-servisi · IT

Napredak projekata grupe e-Srbija

Predstavnici tri univerziteta, iz Beograda, Niša i Novog Sada, tokom ove nedelje izvestili su Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo o napretku na izradi projekata koji su im povereni.

U sredu su saradnici Elektrotehničkog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda predstavili dokle su stigli na projektima e–nabavke i e–ministarstvo. Prikazano je trenutno stanje idejnog projekta portala za javne nabavke i elektronske aukcije. Osnovu za elektronsko ministarstvo predstavljaće sistem za upravljanje radnim tokom dokumenata koji je u fazi utvrđivanja poslovnih procesa.

Projekte iz grupe e–Srbija predstavili su u četvrtak Elektrotehnički fakultet iz Beograda, Tehnički fakultet iz Novog Sada, Matematički fakultet iz Beograda i Elektronski fakultet iz Niša. Prikazane su analize i stanja u pripremi „bespapirne vlade“ i njene elektronske sednice, kao i automatizacija upravljanja kadrovima radi unapređenja državne uprave.

Takođe, predstavljen je i prvi izveštaj o stanju elektronske uprave državne administracije Srbije – e-spremnost, po metodologiji Evropske unije.

O radu na lokalizaciji otvorenog koda u petak su izvestili predstavnici Elektrotehničkog fakulteta, Matematičkog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda i Elektronskog fakulteta iz Niša. Cilj je da se obezbede javno dostupne i besplatne dve verzije Linuks operativnog sistema, skup programa za kancelarijsko poslovanje i programi za pretraživanje Interneta i korišćenje elektronske pošte.

Planirano je da svi ovi projekti budu završeni do kraja sledećeg meseca, kada će biti i javno predstavljeni.

Leave a Reply