IT

Naredna NAV radionica održaće se 12. novembra u prostorijama firme Extreme

Naredna NAV radionica biće održana 12. novembra 2009 godine u prostorijama firme Extreme u Beogradu, a ima za cilj upoznavanje zainteresovanih kompanija o funkcionalnostima rešenja, načinu licenciranja kao i procesu implementacije.

Kvalitetno izveštavanje je karakteristika ERP sistema, pa tako i NAV Express-a. Jednom unet podatak je dostupan u različitim delovima sistema u bilo kom trenutku. Sistem koji obezbeđuje kvalitetno izveštavanje, osim informacija i anliza o nečemu što se desilo, nudi mogućnosti planiranja, ali i uvida u ostvarenje plana, odnosno merenje odstupanja od plana.

– Operativno izveštavanje
– Izveštavanje u toku rada i dostupnost informacija
– Definisanje kriterijuma za analizu
– Kreiranje plana po različitim kriterijumima
– Finansijske analize, anlize prodaje po postavljenim kriterijumima
– Poređenje planiranih i ostvarenih rezultata

Leave a Reply