IT

Nastavak akcije: e-dukacij@!

Internet mreži priključilo se još 23 osnovne škole! Telekom Srbija i Zavod za udžbenike u okviru akcije „e-dukacij@!“ opremili su internet kabinet u OŠ „Dositej Obradović“ internet priključkom i savremenom računarskom opremom.

Zahvaljujući Zavodu za udžbenike koji je donirao 5 računara i besplatnom internet priključku koji je obezbedio Telekom Srbija, OŠ „Dositej Obradović“ dobila je savremenu opremu za internet učionicu.

„Zahvaljujući donaciji Zavoda za udžbenike učenici ove škole imaće bolje uslove za sticanje informatičke pismenosti. Ovo je veoma bitno jer je upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija kod nas zaživela, a to potvrđuje i porast ADSL korisnika sa 24,4% na od 39,5%. Verujemo da je rastu interesovanja za internetom doprinela i akcija Telekoma “ rekla je Milica Amidžić, direktor PR sektora Telekoma Srbija.

Zavod za udžbenike kao specijalizovana republička ustanova za realizaciju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva prepoznala je značaj akcije “e-dukacij@!” i odlučila da donacijom od 100 računara doprinese realizaciji njenih ciljeva. Pored ove osnovne škole, zahvaljujući donaciji Zavoda za udžbenike, novu računarsku opremu za internet kabinete dobile su još 22 osnovne škole širom Srbije.

“Zavod za udžbenike snažno podržava akciju Telekoma jer na taj način zajednički doprinosimo razvoju računarske pismenosti. Na ovaj način Zavod i Telekom ulažu u razvoj obrazovanja u Srbiji. Istovremeno se na ovaj način priključujemo i Evropskom obrazovnom prostoru. Zavod za udžbenike u ovoj akciji pokloniće 100 računara školama širom Srbije.” istakao je Miloljub Albijanić direktor Zavoda za udžbenike.

Leave a Reply