IT

Nastavak kampanje za bezbednost dece na Internetu “Klikni bezbedno” – “Razmisli pre nego što postaviš”

Na konferenciji za novinare koju je povodom Evropskog dana bezbednosti dece na Internetu organizovalo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije predstavljeni su dosadašnji rezultati nacionalne kampanje za bezbednost dece na Internetu „Klikni bezbedno“ kao i planirane aktivnosti za 2010. godinu.

Na konferenciji su govorili Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Branko Radujko-generalni direktor Telekoma Srbija, Ćel Morten Jonsen-generalni direktor Telenora, Aleksandar Šperl-generalni direktor Vipa kao i zamenik beogradskog višeg tužioca iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal Saša Radulović.
Nakon istraživanja koje je Ministarstvo sprovelo krajem prošle godine u toku kojeg je došlo do podataka da je sve više dece u Srbiji koja su na neki način bila ugrožena na Internetu, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije nastavlja kampanju „Klikni bezbedno“ i u 2010. godini.

Dan bezbednosti na Internetu (Safer Internet Day) je ustanovljen 2004. godine na inicijativu Evropske unije koja promoviše bezbednu upotrebu Interneta i mobilnih telefona kod dece i mladih. Od tada se svakog februara kroz seriju događaja i aktivnosti u celom svetu ukazuje na značaj zaštite dece na Internetu. Ovogodišnji slogan globalne kampanje je „Razmisli pre nego što postaviš“ (Think before you post)
U okviru kampanje „Klikni bezbedno“ u 2010. godini, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će sprovesti edukacije psihologa, pedagoga i saveta roditelja na temu bezbedne upotrebe Interneta kako bi oni te informacije mogli preneti nastavnicima i roditeljima dece iz škola iz kojih dolaze.

Ministarka Jasna Matić je najavila da će od 1. marta početi organizovane edukacije za profesore, psihološko pedagoške službe i savete roditelja osnovnih škola u Beogradu a nakon njih, biće organizovane i u školama u celoj Srbiji. Edukacije u Beogradu biće organizovane uz podršku i u saradnji sa opštinom Stari Grad koja je izašla u susret akciji i ustupilo ministarstvu svoje prostorije. Planirano je da se ceo projekat edukacija završi sa krajem ove školske godine. Ministarka je naglasila da je kampanju „Klikni bezbedno“ podržalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Podršku projektu edukacija dalo je i Posebno odeljenje za visoko tehnološki kriminal, čiji će predstavnici biti predavači u edukacijama.

Pored toga, u martu će početi i on lajn edukativni kviz „Klikni bezbedno“ za učenike osnovnih škola a najbolje škole u kvizu će biti nagrađene lap topom i projektorom.

U on-lajn istraživanju o bezbednosti dece na Internetu koje je za Ministarstvo telekomunikacija i informaciono društvo Republike Srbije sprovelo u periodu od 20. decembra prošle do 20. januara ove godine a u kojem su ispitanici bili roditelji dece uzrasta do 18 godina u nekoliko gradova u Srbiji, pokazalo se da je najveći broj roditelja svestan da njihova deca koriste Internet i kada oni nisu kod kuće, da najveći broj dece na Internetu provodi 2 i više sata dnevno i da je najveći broj roditelja omogućavao pristup deci Internetu kao nagradu za urađene domaće zadatke. Prema ovom istraživanju, najveći broj roditelja smatra da korišćenje računara ne može da naškodi njihovoj deci.

U delu istraživanja u kome su ispitanici bili mladi do 18 godina, pokazalo se da gotovo svi ispitanici imaju jednostavan pristup računaru kod kuće, više od 90% njih ima otvoren profil na Fejsbuku, više od 60% ispitanika među prijateljima ima ljude koje ne poznaje lično i isto toliko njih je do sada četovalo sa nepoznatim osobama, dok je njih 35% razmenilo fotografiju sa nepoznatom osobom.

Oko 30% ispitanika, prema ovom istraživanju ima bar jedno negativno iskustvo stečeno na Internetu ili poznaju osobu koja je na Internetu doživela neprijatnost a više od 40% ispitanika je zabrinuto zbog mogućnosti lažnog predstavljanja na Internetu.

Imajući sve ovo u vidu, poruka deci koja koriste Internet je jednostavna: istražujte svet Interneta i koristite sve njegove prednosti, ali budite uvek na oprezu i posavetujte se sa roditeljima, nastavnicima, pa i svojim drugarima, kada god naiđete na nešto sumnjivo.
Poruka roditeljima – raspitajte se o svim opasnostima, ali nemojte deci ograničavati slobodu. Važno je da uspostavite jasnu i iskrenu komunikaciju sa decom oko korišćenja Interneta i računara uopšte, što će vam omogućiti pravovremenu reakciju na sumnjive pojave, uz očuvanje privatnosti dece.

Ministarka Jasna Matić se ovom prilikom zahvalila partnerima kampanje „Klikni bezbedno“, kompanijama Telekom, Telenor i Vip. Pored toga, ministarka je istakla da je za uspešno sprovođenje i dobre rezultate kampanje „Klikni bezbedno“ neophodna i izuzetno važna podrška medija jer tako poruke o bezbednom korišćenju Interneta mogu najbrže dopreti do svih onih koji treba ih čuju.

„Naša težnja je da svoj školskoj deci Srbije, gde god da žive i kakve god da su materijalne mogućnosti njihovih porodica, omogućimo podjednake šanse za sticanje znanja i informacija. Zato smo pre godinu dana pokrenuli široku društvenu akciju u okviru koje smo uveli besplatan internet u sve škole u Srbiji. Osim toga izuzetno je važno za šta će oni koristiti pristup Internetu i zato se ova naša akcija koju smo nazvali [email protected] i akcija “Klikni bezbedno” koju sprovodi Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, prirodno naslanjaju jedna na drugu. Potpuno svesni značaja nadzora nad pristupom dece sadržajima, pokrenuli smo nabavku nove korisničke terminalne opreme za naše ADSL korisnike koja će, osim standardne zaštite poput firewall-a, omogućiti roditeljima da posebno zaštite decu od pristupa neadekvatnim sadržajima. Praktično, roditelji na terminalnim uređajima imaju mogućnost da definišu web adrese ili ključne reči, koje kada se detektuju prilikom surfovanja Internetom dovode dinamički do blokiranja pristupa web stranama koje u svom sadržaju imaju neku od definisanih ključnih reči ili definisanim web adresama. Koristim priliku da još jednom pozovem sve naše partnere i druge kompanije da se, u okviru svojih mogućnosti, priključe ovim veoma važnim akcijama koje menjaju budućnost našeg društva,“ rekao je Branko Radujko.
„Od telekomunikacija i deca i roditelji danas imaju velike koristi. Deca su strastveni i razigrani korisnici kompjutera i mobilnih telefona. Ali, potrebno je usmeriti ih i zaštititi. Bezbednost dece naša je prva briga i zato moramo da učinimo sve što možemo da ograničimo distribuciju spornih sadržaja. Filter protiv zloupotrebe dece je tehnička prepreka koja mobilnim telefonima i kompjuterima blokira pristup veb sajtovima sa spornim sadržajima. Telenor grupa je pionir u ovoj oblasti, i prvi telekomunikacioni operator u svetu koji sarađuje sa organima bezbednosti i javnog reda u stvaranju takvog filtera. Podjednako je važno obrazovati mlade o mogućim zloupotrebama na Internetu. U skladu sa tim, 2009. godine smo u saradnja sa ne-vladinim sektorom i Ministarstvom unutrašnjih poslova podržali niz radionica za osnovne škole širom Srbije, a ove godine podržaćemo akciju Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvu Klikni bezbedno,“ rekao je Ćel Morten Jonsen.
Aleksandar Šperl je tom prilikom rekao:“Drago nam je što u kampanji Klikni bezbedno, zajedno sa Ministarstvom za telekomunikacije i drugim IKT kompanijama, možemo da pomognemo edukaciju naših najmlađih korisnika, njihovih roditelja i nastavnika . Time ćemo decu podstaći da nove tehnologije koriste primereno svom uzrastu, da prepoznaju i pravilno reaguju na izazove savremene komunikacije kako bi proširili vidike i upoznali samo korisne i zabavne strane komunikacije putem novih medija. Smatramo da je izuzetno važno da internet što pre stigne u svaku školu i svaki dom u Srbiji da bi svi građani, a posebno najmlađi, znali kako da koriste nove tehnologije. Industrija telekomunikacija se veoma brzo menja, tako da se samo aktivnim korišćenjem novih medija mogu steći savremena znanja, imati uvid u najnovija dostignuća, biti u kontaktu sa vršnjacima i izrasti u modernu ličnost 21. veka. Srbiji su potrebne takve ličnosti i stručnjaci spremni da u budućem radu i stvaralaštvu primene najviše svetske standarde.“

“Razvoj interneta kao globalnog fenomena koji danas broji preko milijardu korisnika doprineo je da je internet postao najpopularniji sistem masovne komunikacije. Internet donosi niz koristi koje se ogledaju u činjenici dostupnosti ogromne količine najraznovrsnijih informacija i mogućnosti komunikacije, ali i niz opasnosti s obzirom da pruža mogućnost skivanja identiteta, lažnog predstavljanja, skrivanja lokacije sa koje se preduzima određena radnja. Upravo zbog toga neophodna je neprestana edukacija korisnika interneta, što je jedan od nezaobilaznih segmenata internet bezbednosti, posebno dece, u pogledu novih rizika koji se mogu pojaviti na internetu, načinu kako da se prepoznaju određene zlonamerne aktivnosti i kako da se korisnici zaštite.
U ovom smislu kampanja Klikni bezbedno ima izuzetan značaj i pruža veliki doprinos podizanju svesti korisnika, posebno dece, u vezi potencijalnih opasnosti, a što je sve u funkciji njihove zaštite, “istakao je Saša Radulović

Leave a Reply