IT

Nastavnici za bolje e-obrazovanje

Državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić uručila je danas nagrade nastavnicima osnovnih škola, koji su učestovali na nagradnom konkursu „Digitalni čas 2“. Novčanim nagradama, u iznosu od 30.000,00 do 70.000,00 dinara, biće nagrađeno 48 najboljih radova, dok će 3 rada čiji su autori dobitnici specijalnih nagrada, dobiti novčanu nagradu u iznosu od po 100.000,00 dinara.

Na ovogodišnji konkurs „Digitalni čas 2“ pristiglo je preko 200 radova, a 201 rad će naći mesto u Elektornskom zborniku „Digitalni čas 2“ . Svi radovi koji su ispunili uslove konkursa biće objavljeni na sajtu www.digitalnaskola.rs u Elektronskom zborniku radova i time će postati dostupni svim nastavnicima na korišćenje u nastavi.

Osnovna ideja Konkursa je da motiviše nastavnike na veću primenu informacionih i komunikacionih tehnologija u nastavi i time doprinese daljem razvoju informacionog društva u Srbiji.

Konkurs „Digitalni čas 2“ raspisan je po drugi put a sa ciljem da se Digitalni kabineti koji je dobila svaka OŠ u Srbiji, projektom koji je započelo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, a uspešno okončala Uprava za Digitalnu agendu, koriste za sve predmete u nastavi. Ovo je takođe jedan od najvećih projekata te vrste u svetu. Programom „Digitalna škola“ obuhvaćeno je opremanje savremenom računarskom opremom 2.910 školskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Sprovođenje ovog projekta omogućilo je da svaka škola u Srbiji dobije moderno opremljen računarski kabinet, koji će svim đacima omogućiti korišćenjeračunara. U okviru programa Digitalna škola 2.910 školskih objekata opremljeno je sa preko 30.000 računara.

Programom su obuhvaćene i male seoske škole u kojima nastavu pohađa svega nekoliko učenika, a za njih su obezbeđeni lap-top računari i projektori. Od posebnog značaja su digitalni kabineti koji su instalirani u školama koje pripadaju izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. Na taj način, sve osnovne škole u Srbiji danas imaju iste uslove za obrazovanje, a u digitalnim kabinetima će pored informatike moći da se drži nastava i iz ostalih predmeta, što će nastavni proces učiniti zanimljivijim i interaktivnijim.

Leave a Reply