IT

Neophodan prelazak elektronskih medija u Srbiji na digitalni sistem emitovanja programa

Predstavnici Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, Ministarstva kulture, Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) i Republičke radiodifuzne agencije (RRA) postigli su danas saglasnost o tome da treba učiniti sve kako bi elektronski mediji u Srbiji do 2012. godine prešli sa analognog na digitalni sistem emitovanja programa.

U saopštenju Ministarstva kulture navodi se da je na današnjem sastanku, održanom u prostorijama Ministarstva, postignut dogovor o tome da u narednih 15 dana bude formirana stručna radna grupa koja će sačiniti strategiju razvoja digitalizacije u Srbiji.

Sastanku su prisustvovali ministar za telekomunikacije i informatičko društvo Aleksandra Smiljanić, ministar kulture Vojislav Brajović, kao i predstavnici RATEL-a i RRA.

Na sastanku je ocenjeno da je digitalizaciju frekvencija potrebno sprovesti do 2012. godine jer se očekuje da će te godine većina zemalja Evropske unije preći na digitalne frekvencije, uz napomenu da je nužno da Srbija održi korak sa EU i susednim zemljama.

Stručna radna grupa imaće zadatak da sagleda i proceni vreme potrebno Srbiji da pređe na digitalni sistem i predloži konkretne mere i korake za obavljanje tog posla.

Takođe, na sastanku je zaključeno da bi proces digitalizacije bio olakšan ukoliko bi, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji, bilo formirano javno preduzeće u čijoj bi nadležnosti bila emisiona tehnika, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply