E-servisi · IT

Neophodno veće izdvajanje za nauku i istraživački rad

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić izjavio je danas da će najvažniji zadatak tog ministarstva do kraja mandata ove vlade biti da poveća izdvajanje sredstava za istraživački rad sa sadašnjih 0,4 odsto na jedan odsto bruto domaćeg proizvoda.

Đelić je na konferenciji za novinare, održanoj povodom sto dana rada tog ministarstva, istakao da država mora da, osim što planira da uloži velika sredstva u infrastrukturu i energetiku, ulaže i u nauku i istraživački rad i ocenio da će u 21. veku, u multipolarnom svetu, Srbija biti ili zemlja znanja ili će biti siromašna zemlja.

On je najavio da će Ministarstvo nastojati da obezbedi dovoljno sredstava za naučno-istraživački rad, za koji će novac biti obezbeđen ne samo iz budžeta već i iz sredstava zainteresovanih preduzeća (NIS, EPS, Agencija za kontrolu leta…) i kredita međunarodnih finansijskih institucija i evropskih fondova.

Ministar je ukazao na to da su već vođeni razgovori sa Svetskom bankom, koja bi trebalo da u proleće 2009. godine Srbiji odobri približno 50 miliona dolara za tu svrhu, i najavio da će krajem oktobra pregovarati sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o zajmu za naučne projekte u Srbiji.

Prema njegovim rečima, već 1. novembra u Pekingu biće sklopljen sporazum o naučnoj saradnji sa Kinom, gde će biti prisutan i predsednik Srbije Boris Tadić.

Jedan od neophodnih preduslova za privlačenje stranih investicija u našu državu jeste školovana radna snaga, inženjerski i naučni kadar, sa obaveznim znanjem engleskog jezika, rekao je Đelić i dodao da sva ta pitanja postavljaju strani investitori kada pregovaraju o ulaganjima u Srbiju.

Ulaganje u nauku i obrazovanje biće važno za Srbiju u narednim godinama i pored očekivanja da ćemo kao zemlja imati tešku 2009. godinu zbog efekata svetske ekonomske krize, naglasio je ministar.

On je, govoreći o prioritetima rada Ministarstva, rekao da među najvažnije zadatke spada usklađivanje zakona sa zakonodavstvom EU, sa ciljem da se povežu naučni instituti, univerziteti, privreda i finansije i usmere ka zajedničkom cilju – ubrzanom naučno-tehnološkom razvoju u 21. veku.

Ministar je podsetio na to da Srbija već tri decenije nema strategiju razvoja nauke i tehnologije i najavio da će do juna 2009. godine javnosti biti predstavljena nova strategija naučno-tehnološkog razvoja, a nakon toga, već na jesen, biće raspisani javni pozivi za finansiranje projekata, koji su u skladu sa tom strategijom.

U najveće uspehe Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Đelić je svrstao anuliranje kašnjenja isplate zarada univerzitetskih i istraživača u naučnim institutima, kandidaturu Srbije u članstvo Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi i dodeljivanje 110 stipendija od po 32.000 dinara mesečno studentima doktorskih studija.

On je naveo da su obezbeđena sredstva za realizaciju programa VIND za iznošenje nuklearnog goriva iz Vinče u Rusiju, kao i da je Ministarstvo za nauku potpisalo ugovore i obavilo plaćanja za 442 projekta tehnološkog razvoja.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je pokrenulo proceduru za učlanjenje Srbije u asocijaciju istraživača superkompjutera zemalja Evrope u Barseloni, gde je 12 srpskih stručnjaka za softver kandidovano na tom projektu, između 200 stručnjaka iz drugih zemalja.

Leave a Reply