Događaji · IT

Nikola Mirčić odlazi u Ukrajinu

Nikola Mirčić, dosadašnji direktor prodaje za mala i srednja preduzeća u Microsoftovoj kancelariji u Beogradu, krajem januara odlazi u Ukrajinu gde preuzima funkciju menadžera za zaštitu intelektualne svojine Microsofta.

Zamolili smo gospodina Mirčića da pred odlazak na novu dužnost za ICTServis odgovori na nekoliko pitanja:

1. Kako vidite doprinos Microsofta razvoju informacionog društva u Srbiji?

Mirčić: Kada smo 2002. započeli sa radom u Srbiji, zatekli smo neuređeno IT tržište i mogli smo da se oslonimo samo na nekolicinu partnera. Sada imamo preko 500 partnera, a na svaki dolar koji Microsoft zaradi oni zarađuju i do osam. Pored toga, značajno smo doprineli smanjenju stope piraterije i poštovanju prava intelektualne svojine, a kroz unapređenje naših partnera i saradnju sa državnim institucijama nastavićemo da i ubuduće radimo na unapređenju informatičke scene u Srbiji.

2. Kako se u Microsoftu ocenjuje dosadašnji proces legalizacije softvera u Srbiji?

Mirčić: Ako posmatramo da smo od praktično potpuno nelegalnog tržišta stigli do stope piraterije od 76 procenata, jasno je da je napredak koji smo postigli u borbi protiv piraterije veliki. Akcije koje sprovode organi Poreske uprave na kontroli legalnosti softvera po preduzećima predstavljaju odličan put ka smanjenju stope softverske piraterije i unapređenju IT tržišta u Srbiji, a njihovi rezultati biće vidljivi u narednoj IDC-ovoj globalnoj studiji o pirateriji .

3. Da li će ekonomska kriza uticati na razvoj softvera u Microsoftu?

Mirčić: Korporacija Microsoft ulaže godišnje preko 7 milijardi dolara u razvoj novih proizvoda i tehnologija, a nedavno najavljeni noviteti, kao što je Windows 7, govore da rad na inovacijama nipošto nije zaustavljen. Kao i do sada, i u narednom periodu korisnici od Microsofta mogu očekivati kvalitetne i inovativne proizvode koji će im omogućiti da ostvare svoje lične i poslovne potencijale.

4. Vaši osnovni zadaci na novoj dužnosti u Ukrajini?

Mirčić: U Microsoftovoj kancelariji u Ukrajini preuzeću poziciju menadžera za zaštitu intelektualne svojine, i iskoristiću iskustva koja sam stekao u Srbiji kako bi se zajedno sa ostatkom tima borio protiv softverske piraterije, koja je na tom tržištu izražena. Ukrajina je u okviru naše regije viđena kao zemlja sa izuzetnim prodajnim potencijalom i smatram da je šansa koja mi je novom pozicijom pružena istovremeno i pohvala našim uspesima u Srbiji.

Razgovor vodio: Nikola Marković, ICTSERVIS

Nikola Mirčić na Sinergiji

Leave a Reply