IT

NIS rashoduje računare u okviru akcije “VELIKO SPREMANJE SRBIJE”

Naftna industrija Srbije učestvuje u akciji „Veliko spremanje Srbije“, koja će se održati 4. juna povodom Dana zaštite životne sredine. Tim povodom NIS će podržati ovu akciju reciklirajući svoj računarski otpad. Oko 450 rashodovanih kompanijskih računara će preuzeti i reciklirati u svojim pogonima “BiS Reciklažni centar”, preduzeće registrovano za reciklažu elektronskog i električnog otpada sa najvećim iskustvom u Srbiji kada je reč o ovoj delatnosti.

Zaštita životne sredine je jedan od glavnih prioriteta i neodvojivi deo strategije NIS-a. Kompanija dosledno radi na povećanju ekološke bezbednosti svoje proizvodnje, istovremeno proizvodeći gorivo u skladu sa evro standardom. U NIS-u su utvrđeni ekološki planovi i programi u cilju značajnog unapređenja životne sredine, poboljšanja kvaliteta vazduha, vode, sanacije istorijskog zagađenja zemljišta i upravljanja otpadom.

„NIS kao kompanija sa visokim stepenom ekološke odgovornosti vodi računa o pravilnom zbrinjavanju računarskog otpada, posebno imajući u vidu da se pojedine komponente računara razlažu i do 200 godina. Upravo zbog toga, želimo da reciklažom računarskog otpada skrenemo pažnju javnosti na važnost upravljanja ovom vrstom otpada, kako ne bi postala opasna po životnu sredinu. Pozivamo i druge kompanije da slede naš primer i učestvuju u pravilnom odlaganju računarskog otpada“, izjavila je Sanja Lubardić, direktor Direkcije za eksterne komunikacije NIS.

„NIS je u svakom pogledu liderska kompanija. Osim što učešćem u akciji “Očistimo Srbiju“ potvrđuje svoju visoku korporativnu ekološku svest, NIS pomaže i resurse domaće reciklažne industrije. Takođe, NIS je u potpunosti ispoštovao i propisane odredbe Zakona o upravljanju otpadom, tako da je tenderski odabranom operateru otpad predao bez nadoknade“, izjavila je Gordana Vlajić, direktor marketinga “BiS Reciklažnog centra”.

Leave a Reply