IT

Niska ulaganja u IT bezbednost

Prema istraživanju revizorsko-konsultantske kompanije Deloitte Pregled sigurnosti u TMT kompanijama za 2007.”, polovina firmi iz sektora tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT) izdvaja manje od 3% godišnjeg budžeta za IT sigurnost…
Porazni rezultati istraživanja navode da 65% kompanija ima zaposlenog menadžera zaduženog za sigurnost, a 54% firmi ima razvijenu strategiju sigurnosti.

Istraživanje pokazuje da postoje pet najčešćih oblika narušavanja IT sigurnosti: virusi, spyware, napadi preko maila, phishing te zlonamerni zaposleni. Pretnje koje dolaze iz same kompanije podjednake su pretnjama spolja, a sigurnost je dodatno narušena spoljni saradnicima te mogućnošću rada zaposlenih od kuće. Česti su slučajevi gubitka ili krađe prenosnih računara sa vitalnim informacijama.

Kompanije bi mogle da unaprede nivo opšte sigurnosti integrisanjem virtualne i fizičke sigurnosti,” kaže Faruk Muratović, menadžer u Deloitteovom Odelenju poslovnog savetovanja. “Bitno je i da uprava kompanije počne da sagledava informatičku sigurnost kao problem koji se tiče ukupnog poslovanja. Naime, danas se ovo pitanje uglavnom doživljava kao problem IT odelenja, na što ukazuje činjenica da su ulaganja u informatičku sigurnost u 62 % ispitanih firmi predviđena u okviru budžeta upravo tog sektora”, kaže Muratović.

Leave a Reply