IT · Telekomunikacije

Nova Cisco rešenja za mala preduzeća

Novi proizvodi dizajnirani su kako bi izašli u susret osnovnim potrebama malih preduzeća za bezbednost, povezanost i produktivnost

Svetski lider u proizvodnji mrežnih rešenja, kompanija Cisco®, predstavila je nove proizvode dizajnirane posebno za mala preduzeća koji izlaze u susret osnovnim poslovnim potrebama bezbednosti, povezanosti i produktivnosti.

Umrežavanje transformiše mala preduzeća tako što omogućava: mobilnost, pristup podacima bilo kada i bilo gde, dodavanje servisa koji će preduzeće izdvojiti od konkurencije, efektivnije komuniciranje, smanjenje operativnih troškova i korišćenje računara kao telefona- odnosno telefona kao računara.

Novi rešenja uključuju:

Cisco® Spam and Virus Blocker, uređaje za bezbednost, jednostavne za korišćenje koji omogućavaju zaštitu poslovne mreže i kritičnih podataka od virusa i napada dok pročišćavaju spam

Cisco NSS2000 and NSS3000 Network Storage Systems, dostupni desktop, uređaji za skladištenje podataka koji obezbeđuju zaštitu dragocenih podataka i dozvoljavaju zaposlenima da nesmetano razmenjuju informacije

Cisco Smart Business Communications System (SBCS) Release 1.4, sistem za kolaboraciju i komunikaciju koji jednostavno povezuje kancelarije, zaposlene i korisnike bilo gde i bilo kada, prvim telefonom sa industrijskim bežičnim Internet protokolom sa Bluetooth mogućnostima- Cisco SPA525G wireless IP phone. Takođe uključuje: Cisco 520 Secure Router– ruter koji pomaže zaštiti mreže kompanija i omogućava bezbedan pristup zaposlenima bilo da rade u kancelariji ili van nje, Cisco Configuration Assistant Version 1.9 koji omogućava partnerima da pojednostave podešavanja i implementaciju rešenja dizajniranih posebno za pojedinačne potrebe.

Kompanija Cisco® je svesna da mala preduzeća moraju da vide trenutne poslovne dobiti od tehnoloških ulaganja, posebno tokom ekonomske krize. Zato smo i napravili ovaj portfolio novih proizvoda da bismo izašli u susret njihovim osnovnim potrebama bezbednosti, povezanosti i produktivnosti. Naši novi proizvodi kombinovani sa postojećim portfoliom rešenja, daju malim preduzećima mogućnost i fleksibilnost da pronađu tehnologije koje odgovaraju njima i njihovim posebnim potrebama“, rekao je Ian Pennell, potpredsednik grupe za mala preduzeća u kompaniji Cisco®.

Leave a Reply