IT

Nova članica Asseco grupe

Asseco Poland je sklopila ugovor o preuzimanju 55% akcija vodeće španske IT kompanije – RAXON Informatica čije je sedište u Madridu. RAXON Informatica je lider RAXON grupe koja je fokusirana na integraciju tehnoloških rešenja kao što su: infrastrukturni inženjering, sistemi, “network and security”, “human resources”… Neki od klijenata kompanije RAXON Informatica su: Telefonica Hewlett Packard, Ericsson, Hyatt Corporation, Banko Santander Central Hispano, Pfizer, Benesto – Banco Espanol de Credito, Bank of America, Dell, Toyota, Vodafone.

Kupovinom kompanije RAXON Informatica započeta je izgradnja snažne kapitalne grupe na prostoru jugozapadne Evrope. Asseco South Western Europe biće prisutan u Španiji, Portugaliji, Francuskoj i Italiji. Budući predsednik Asseco SWE, Jose Antonio Pinilla, izjavio je: „Prednosti formiranja ovakve grupacije su veoma jasno izražene kroz sinergiju i povećanje mogućnosti, ovo je „win-win“ situacija za obe strane pošto se naši proizvodi, usluge i poslovne strategije upotpunjuju do savršenstva.

Možemo da produbimo odnose sa našim klijentima čitavim nizom novih rešenja sa visokom „dodatom vrednošću“ koja mogu učiniti poslovne prilike veoma interesantnim“. Trenutno, glavni ciljevi novog holdinga su: doprineti porastu rangiranja Asseco-a među prvih 10 ICT kompanija u Evropi i konsolidovanje pozicije u jugozapadnoj Evropi.

Leave a Reply