IT

Nova HP rešenja za bezbednije poslovanje i odbranu od sajber pretnji

HP predstavlja proširenu ponudu bezbednosnih rešenja za preduzeća, osmišljenih tako da kompanije mogu kreirati i sprovoditi sveobuhvatnu strategiju koja štiti od pretnji i opasnosti koje nastaju zbog rasta mobilnosti, cloud computinga i društvenih medija.

Sajber opasnosti postaju sve sofisticiranije, upornije i nepredvidljivije. Novo istraživanje sprovedeno za potrebe HP-a pokazuje da obim i kompkleksnost pretnji po bezbednost nastavljaju da rastu.(1) Više od 50 odsto viših menadžera zaduženih za poslovanje i tehnologiju veruje da je narušavanje bezbednosti u njihovim organizacijama postalo učestalije u prethodnoj godini. Skoro 30 odsto je imalo neautorizovan interni pristup sistemu, dok je 20 odsto imalo upad sa strane.

Suočene s takvim izazovima, organizacije moraju da uspostave održiviji pristup upravljanju zaštitom i rizicima. Zato HP-ova bezbednosna rešenja za preduzeća pružaju sveobuhvatne mogućnosti upravljanja bezbednošću, kao i savremene bezbednosne operativne centre i tehnologije koje kreiraju korisne bezbednosne izveštaje.

Proširena ponuda omogućiće preduzećima da procene, transformišu, upravljaju i optimizuju investicije u zaštitu.

„Organizacije brzo shvataju značaj sveobuhvatne strategije upravljanja rizicima za zaštitu sredstava širom korporativne infrastrukture, kao i za zaštitu reputacije“, rekao je Jan Zadak, izvršni potpredsednik, Global Sales and Enterprise Marketing, HP. „HP-ova proširena bezbednosna ponuda pruža zaštitu koju preduzeća traže, a istovremeno zaposlenima, partnerima i korisnicima pruža trenutni pristup odgovarajućim resursima bez kompromitovanja bezbednosti sistema.“

Procena bezbednosnog okruženja radi identifikovanja rizika

HP sad nudi i jednodnevnu radionicu o bezbednosti preduzeća zasnovanu na HP-ovim bezbednosnim rešenjima za preduzeća. Ona korisnicima omogućava da identifikuju neophodan odnos između upravljanja informacijama i bezbednosnih operacija. Radionica korisnicima omogućava da razumeju spoljne i interne opasnosti za njihove organizacije, da identifikuju ključne faktore uspeha za zaštićeno preduzeće, kao i da osmisle prilagođen program transformacije na osnovu najboljih praksi.

Pored toga, HP je objavio i HP Digital Vaccine Labs (DVLabs) Cyber Security Risks izveštaj, koji korisnicima pomaže da detaljno sagledaju slabosti, opasnosti i statistiku vezanu za napade u prvoj polovini 2011. godine. Ova polugodišnji izveštaj omogućava preduzećima da razumeju opasnosti kako bi mogli proceniti i prilagoditi svoje bezbednosne sisteme.

Transformacija bezbednosti

Kombinovanjem vodećih mogućnosti HP-ovih kompanija ArcSight i Fortify, i rešenja HP TippingPoint, HP je kreirao osnovu za jedinstven pristup zaštiti preduzeća. HP Security Intelligence and Risk Management platforma pruža naprednu korelaciju, zaštitu aplikacija i tehnologiju odbrane mreže, radi zaštite aplikacija i IT infrastrukture od sofisticiranih sajber opasnosti.

Uz podršku obimne mreže partnera, ova platforma omogućava organizacijama da smanje rizike za postojeće infrastrukture, da obezbede proveru i otklanjanje opasnosti za postojeće aplikacije, kao i da uspostave osnovu za pokretanje budućih sistema u bezbednom okruženju.

Da bi korisnicima omogućio da iskoriste transformativni pristup upravljanju rizicima, HP predstavlja nova rešenja vezana za rizike i zaštitu.

  • HP ArcSight Express 3.0 pruža vodeću korelaciju, upravljanje logovima i praćenje aktivnosti korisnika radi unapređivanja sposobnosti organizacije da brzo otkrije i spreči sajber opasnosti. Ovo je prvi Security Information and Event Management (SIEM) proizvod koji pokreće revolucionarna tehnologijaCorrelation Optimized Retention and Retrieval Engine (CORR-Engine).
  • HP Reputation Security Monitor korisnicima HP ArcSight rešenja u realnom vremenu obezbeđuje naprednu listu poznatih loših IP i DNS adresa radi borbe protiv napada koji iskorišćavaju slabosti web aplikacija.
  • HP Fortify Software Security Center paket je jedino sveobuhvatno rešenje za testiranje bezbednosti aplikacija, a može se koristiti u sistemu korisnika ili na zahtev, radi identifikovanja slabosti u hiljadama aplikacija.
  • HP TippingPoint Web Application Digital Vaccine (WebAppDV) 2.0 usluga proširuje zaštitu na komercijalne i prilagođene internet aplikacije pomoću identifikacije slabosti web aplikacija u realnom vremenu i primene virtuelnih zakrpa dok rešenje ne bude razvijeno. Unapređeni WebAppDV 2.0 filteri i Adaptive Web Application Firewall (WAF) tehnologija omogućavaju da se razdvoje uobičajena mrežna aktivnost i zlonameran saobraćaj. HP nudi i naprednu zaštitu i pojednostavljenu migraciju s IPS rešenja otvorenog koda pomoću rešenja Digital Vaccine Toolkit (DVToolkit) 2.0 for Snort®, kao i transparentniji uvid u stanje bezbednosnog okruženja pomoću HP TippingPoint Reporting and Archiving sistema koji pokreće Logger softver.

Upravljanje bezbednosnom transformacijom

Da bi organizacijama omogućio da upravljaju procesom transformacije bezbednosnog sistema, da primene najbolje tehnologije i odaberu jedan od fleksibilnih modela isporuke, HP je predstavio i nove usluge za preduzeća.

  • HP Information Security Management (ISM) usluge predstavljaju sveobuhvatan pristup upravljanju bezbednosnim polisama i procesima, što korisnicima omogućava da odluke u vezi zaštite donose na osnovu pravih informacija i tako smanje rizike.
  • HP Enterprise Cloud Service (ECS) – End Point Threat Management štiti stone i prenosive računare, kao i servere od virusa, špijunskih programa i upada, tako što blokira neautorizovanu komunikaciju i sprečava instalaciju neželjenih programa.
  • HP Security Information and Event Management (SIEM) usluge prikupljaju i čuvaju informacije o važnim bezbednosnim događajima radi kreiranja objedinjenog pregleda bezbednosnih aktivnosti širom preduzeća, kao i radi generisanja unapred definisanih izveštaja radi usklađivanja s polisama i zakonskom regulativom.
  • HP Application Security Testing-as-a-Service identifikuje i zatvara slabosti u aplikativnom sloju, tako što skenira kod i primenjuje usluge za upad kroz web, radi smanjivanja rizika, vremena i neophodnih investicija za utvrđivanje bezbednosti softvera.

Optimizacija uz stalno praćenje radi identifikacije unapređenja

HP Secure Boardroom je sveobuhvatan portal koji kombinuje postojeće izvore bezbednosnih podatkaa u jedan centralizovan sistem. Viši menadžeri i direktori informatičkih odeljenja tako će dobiti bolji uvid i informacije na osnovu kojih mogu pokrenuti akcije radi donošenja strateških menadžerskih i investicionih odluka.

HP daje Instant-On preduzećima moć zaštite podataka, odbrane resursa, upravljanja rizicima i podsticanja inovacija. Više informacija o HP-ovim novim rešenjima i uslugama dostupno je na adresi www.hp.com/go/risk2011.

HP-ov najznačajniji događaj za korisnike, HP DISCOVER, održava se od 29. novembra do 1. decembra u Beču. Na njemu će biti prikazano kako organizacije mogu pokrenuti promene da bi postale Instant-On preduzeća.

Leave a Reply