IT

Nova Microsoft Silver kompetencija novosadske kompanije Positive

Novosadska kompanija POSITIVE  trenutno  je Microsoft Silver Competency Partner sa čak četiri kompetencije:

  • OEM Hardware
  • Volume Licensing
  • Midmarket Solution Provider
  • Server Platform

Poslednju dostignutu kompetenciju kompanija POSITIVE je ostvarila  krajem juna meseca i, na taj način, pre roka ispunila obećanje dato svojim korisnicima da će do kraja godine posedovati 4 Silver kompetencije.

Midmarket Solution Provider (kompanija koja obezbeđuje rešenje srednjim preduzećima) kompetencija ostvaruje se po nekoliko osnova, među kojima je i polaganje stručnih ispita iz oblasti prodaje i marketinga sa jedne strane, kao i tehničke podrške sa druge.
Najbolji pokazatelj da su uspeli  da teorijska znanja primene i u praksi na način koji odgovara svakom korisniku pojedinačno, jeste zadovoljstvo krajnjih korisnika u korišćenju POSITIVE rešenja, što je do sada potvrđeno brojnim referencama.

Leave a Reply