IT · Telekomunikacije

Nova rešenja kompanije Extreme Network koja omogućavaju optimalan odnos cene, kvaliteta i bezbednosti mreže

Kompanije koje žele da obezbede mobilnu i bezbednu konvergetnu mrežu uz srazmerno mala ulaganja mogu se osloniti na široki spektar novih i inovativnih mrežnih rešenja kompanije Extreme Networks.

Novi proizvodi kompanije Extreme Networks štite već postojeća ulaganja u modularne svičeve i smanjuju cenu instalacije komponenti namenjenih lokalnim bežičnim mrežama (LWAN).

Extreme Networks je takođe najavio i planove za otvaranje ‘Widget Central’, novog Internet resursa namenjenog kompanijama i mrežama od opšteg značaja, koje koriste njihove proizvode, kao i novi SDK (Software Developer’s Kit) za partnere koji žele da integrišu sopstvena rešenja u mrežu. Na ovaj način partneri kompanije Extreme Networks su u stanju da ostvare bolje performanse i veću bezbednost svojih mrežnih rešenja. Ovi novi proizvodi i rešenja obezbeđuju alat koji omogućava da kompanije proširuju svoje mreže i upravljaju njima i sve to na finansijski isplativ način.

Cilj svakog IT sručnjaka je da ostvari pravi balans između cene i mogućnosti odabranih mrežnih rešenja, međutim bez pravog softvera i hardvera dostizanje ovog cilja je gotovo nemoguće.” Rekao je Skot Lukas, direktor marketinga kompanije Extreme Networks i dodao “Zahvaljujući proizvodima razumnih cena naši klijenti dobijaju potunu podršku i apsolutnu bezbednost u okviru svojih konvergentnih mreža. Pri tome obezbeđena je zadivljujuća jednostavnost – samo jedan operativni sistem upravlja mrežom od njene periferije do jezgra.

Novi proizvodi kompanije Extreme Networks koji su se pojavili na tržištu su Summit X350 serija aktivnih komponenti koja upotpunjuje Summit porodicu sa gigabitnom vezom po veoma pristupačnoj ceni. Nova BlackDiamond 8800 “c” serija kontrolnih i interfejs modula, kompatibilnih sa prethodnim verzijama, namenjena je većim mrežama, i omogućava napajanje preko etherneta.

Summit WM20 kontroler je novo rešenje namenjeno LWAN-u u malim preduzećima i kancelarijama. Preduzeća koja koriste bežična LAN rešenja će imati koristi od novog Altitude LAN AP na bazi 802.11n standarda, koje su namenjene za LWAN mreže koje obuhvataju i mrežu predstavništava.

Nova Summit X350 serija aktivnih komponenti

Kompanija Extreme Networks je zahvaljujući novoj Summit X350 seriji aktivnih komponenti proširila moćnu i svestranu porodicu SummitX proizvoda sa fiksnom konfiguracijom, koja je dostupna u dve varijante, sa 24 i 48 portova. Summit X350 svičevi se oslanjaju na ExtremeX OS operativni sistem koji poseduje naprednu komutaciju na drugom sloju i snažnu zaštitu graničnih komutatora. Ova serija svičeva, takodje, obezbeđuje veliku brzinu konekcije ka desktop racunarima. Da bi omogućili jednostavnost rada i jednoobraznost sa ostalim Summit X proizvodima, Summit X350 serija aktivnih komponenti pokreće istu softversku sliku kao i ostali svičevi zasnovani na ExtremeXOS® operativnom sistemu. Zahvaljujući poboljšanjima koje nudi Summit X350 kupci su u mogućnosti da za srazmerno mala sredstva unaprede svoju mrežu, bez složenih operacija ili mrežnih rešenja.

BlackDiamond 8800 “c” serija modula

Kompanija Extreme Networks je proširila svoju nagrađivanu BlackDiamond 8800 seriju modula, novom “c” linijom, koja poseduje potpuno novi interfejs i upravljački modul. Upravljački moduli su kompatibilni sa starijim verzijama BlackDiamond 8800 i obezbeđuju skalabilnost kao i veći broj gigagbit-nih i 10 gigabit-nih portova , kao i napajanje mrežnih uređaja preko ethernet kablova. Iako poseduje sve prethodno navedene funkcije, BlackDiamond 8800 “c” ima malu potrošnju električne energije, što je karakteristika koja krasi sve BlackDiamond module.

Da bi uspešno integrisala sposobnost fleksibilnog upravljanja bezbednosću mreže, kompanija Extreme Networks je u BlackDiamond 8800 module instalirala CLEAR- generator procedura za kontrolu toka podataka između mrežnih elemenata koji je ranije bio prisutan samo u najskupljim proizvodima kompanije. Zahvaljujući CLEAR- generatoru procedura i unapred definisanim bezbednosnim pravilima, koje su dostupne na Widget Central-u, BlackDiamond 8800 kombinuje ready-to-use tehnologiju za detektovanje proboja bezbednosne zaštite, sa sposobnošću prilagođavanja bezbednosnih pravila, koje su spremne da odgovore na sve potrebe korisnika, kako sada tako i u budućnosti.

Ove aplikacije pružaju korisnicima jedinstvene mogućnosti, sadržaje i odlične performanse, a takođe i produžavaju životni vek aktivnih komponenti, smanjuju operativne troškove zahvaljujući integraciji fleksibilnog upravljanja bezbednošću mreže, i koriste jednostavnost jedinstvenog operativnog sistema koji upravlja celom mrežom.

Summit WM20 i pristupne tačke – AP’s

Kompanija Extreme Networks je proširila i seriju proizvoda namenjenu bežičnim mrežama. Ovi proizvodi omogućavaju veće brzine prenosa podataka, veću pokrivenost, kao i bolju podršku za male, ekonomične mreže. Novi set pristupnih tačaka, koje podržavaju 802.11n standard, je moguće povezati korišćenjem samo jednog kabla koji istovremeno omogućava i prenos električne energije kroz ethernet. Nove spoljašnje pristupne tačke funkcionišu na temperaturama od -40 do 70ºC i moguće ih je, takođe, povezati uz pomoć jednog jedinog kabla. Novi Summit WM20 LWAN kontroleri podržavaju veoma zahtevne aplikacije za prenos glasa preko bežične mreže, po veoma pristupačnoj ceni.

Fleksibilno upravljanje protokom podataka obezbeđuje veću sigurnost i bolje upravljanje kapacitetom komunikacionih kanala u veoma zahtevnom WWAN okruženju. Novi proizvodi kompanije Extreme Networks omogućavaju kompanijama koje koriste LWAN ili WWAN da smanje troškove instalacija i povećaju finansijsku isplativost spoljašnjih i malih mrežnih instalacija.

ExtremeXOS 12.1 operativni sistem

Poslednja verzija ExtremeXOS operativnog sistema omogućava ekonomičnije mrežne operacije zahvaljujući većoj automatizaciji. Sastavni deo ovog operativnog sistema je i podrška za inovatitvnu Universal Port tehnologiju za ravnomernu automatizaciju aktivnih komponenti, koja se koristi, između ostalog i za dinamičku konfiguraciju perifernih portova, ili u cilju smanjenja potrošnje električne energije, kao i povećanja sigurnosti mreže zbog planiranih gubitaka električne energije u ethernet infrastrukturi.

Danas, zahvaljujući ExtremeXOS 12.1 operativnom sistemu, svaki događaj koji se pojavi u .log file-u može se iskoristiti kao automatski pokretač unapred definisanh procesa. Ova sposobnost operativnog sistema kompanije Extreme Networks je omogućila korisnicima da uživaju u pogodnostima svestranog pristupa automatizaciji, koja dovodi do povećanja operativne efikasnosti cele mreže.

Cene i dostupnost rešenja kompanije Extreme Networks

* Summit X350 Gigabit familija svičeva, sa 24 i 48 portova je dostupna već sada. Cena modela sa 24 porta je 1795 USD, dok je model sa 48 portova 2995 USD.
* BlackDiamond “c” serija modula je takođe, dostupna na tržištu, sa modulom za interface početna cena BlackDiamond “c” serije je 5,995 USD.

* Summit WM20 Wireless LAN controlerje dostupan na tržištu po ceni od 5,895 USD. Access Points za 802.11n konekcije su takođe nalaze na tržištu i koštaju 1,299 USD. Spoljašnji APs će se na tržištu pojaviti u julu 2008, i koštaće 2,499 USD.

Leave a Reply