IT

Nova serija besplatnih softverskih radionica

Sredinom prošle godine, firma Extreme je započela sa redovnim održavanjem besplatnih softverskih radionica sa idejom da se zainteresovanim poslovnim korisnicima predstavi mogućnosti za unapređenje poslovanja kroz moderne tehnologije, ali i da se kroz interaktivnu komunikaciju određeni poslovni izazovi i način da se oni savladaju predstave u novom svetlu.

Kako se pokazalo da postoji interesovanje za ovakvim vidom edukacije, Extreme je kreirao raspored radionica i za naredni period, a ovde možete pogledati detaljan raspored sa formularima za prijavu.

Budući da je čitav projekat nastao sa idejom da se u interaktivnoj komunikaciji dođe do novih ideja, svi zainteresovani mogu dati i svoje predloge tema za buduće radionica putem formulara na www.extreme.rs/Radionice.

Raspored radionica

18. februar: Veliki ERP za mala preduzeća: Dynamics NAV Express

Uspešno poslovanje na tržištu u cilju postizanja definisanih ciljeva i konkurentske prednosti zavisi od:

 • organizacije poslovnih procesa,
 • kontrole troškova,
 • pravovremene analize i kvalitetnog sistema izveštavanja

Poslovna rešenja kao element savremenog poslovanja predstavljaju najznačajniju potrebu kompanija u razvoju. Na efikasan način evidentiraju sve poslovne promene koje nastaju u vezi sa poslovnim aktivnostima. Microsoft Dynamics NAV Express kao softver klase ERP ima za cilj unapređenje poslovanja, integraciju poslovnih procesa i detaljnu analizu poslovanja.

 • Karakteristike ERP-a
  NAV Express u funkciji svakodnevnog poslovanja
 • Funkcionalne celine rešenja
 • Napredni sistem analize i izveštavanja
 • Proces implementacije i licenciranje
 • Prednosti uvođenja rešenja

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: četvrtak, 18. februar 2010., 14h

23. februar: Ušteda kao posledica efikasnog upravljanja i kontrole softverskih resursa u organizaciji

S obzirom na to da je odabir i posedovanje kvalitetnih softverskih alata od suštinske važnosti za današnje poslovanje, zabrinjavajuće je koliko se malo pažnje posvećuje upravljanju tim resursima. Software Asset Management (SAM) kao sistem poslovnih procesa za upravljanja softverskim resursima štiti vašu imovinu, pomaže Vam da prepoznate direktnu vrednost i obezbeđuje uštedu tokom životnog ciklusa.

Koji od navedenih razloga je za vašu kompaniju najvažniji za uvođenje SAM poslovnog procesa: bezbrižan i pouzdan rad, finansijska sigurnost, eliminisanje nepotrebnog softvera, količinski popusti, pravna sigursnost, dostupnost novih tehnologija, sistem upravljanja?

Radionica će vam pomići da donesete pravu poslovnu odluku.

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: utorak, 23. februar 2010., 14h

25. februar: Unapređenje prodaje uz primenu osnovnih strategija: Dynamics CRM

Kako da omogućite profesionalnim prodavcima da ubrzaju prodajne procese, unaprede efektivnost rada, smanje troškove i unaprede iskustvo klijenta u radu sa kompanijom. Na radionici će biti prikazane 4 osnovne strategije za unapređenje prodaje:

 • Povećate broj i kvalitet potencijalnih prodajnih kontakata
 • Obezbedite bolju preglednost prodajnog levka za tačnije predviđanje prodaje
 • Smanjite vreme potrebno za administraciju i obezbedite produktivno vreme za prodaju
 • Osnažite i motivišite svoj tim sa boljim alatima za merenje uspešnosti rada

Sve ovo će biti obrazloženo sa poslovnog stanovišta, a biće prikazana i implementacija u sistemu za automatizaciju prodaje:

 • Lead Management
 • Opportunity Management
 • Sales Proces Automation

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: četvrtak, 25. februar 2010., 14h

9. mart: Da li znamo kako poslujemo? Steknite bolji uvid u poslovanje

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: utorak, 9. mart 2010., 14h

23. mart: Unapređenje prodaje uz primenu osnovnih strategija: Dynamics CRM

Kako da omogućite profesionalnim prodavcima da ubrzaju prodajne procese, unaprede efektivnost rada, smanje troškove i unaprede iskustvo klijenta u radu sa kompanijom. Na radionici će biti prikazane 4 osnovne strategije za unapređenje prodaje:

 • Povećate broj i kvalitet potencijalnih prodajnih kontakata
 • Obezbedite bolju preglednost prodajnog levka za tačnije predviđanje prodaje
 • Smanjite vreme potrebno za administraciju i obezbedite produktivno vreme za prodaju
 • Osnažite i motivišite svoj tim sa boljim alatima za merenje uspešnosti rada

Sve ovo će biti obrazloženo sa poslovnog stanovišta, a biće prikazana i implementacija u sistemu za automatizaciju prodaje:

 • Lead Management
 • Opportunity Management
 • Sales Proces Automation

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: četvrtak, 25. februar 2010., 14h

6. april: Unapređenje poslovanja primenom Microsoft Office Sharepoint intranet portala

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: utorak, 6. april 2010., 14h

20. april: Automatizacijom marketinga do više klijenata: Dynamics CRM

Poslovno rešenje za marketing koje je fleksibilno, lako za upotrebu i skrojeno po potrebi Vašeg preduzeća – mit ili stvarnost? Iskoristite svaku tačku komunikacije sa klijentima za marketing prilike i otkrijte neiskorišćene potencijale u postojećoj bazi klijenata. Sa softverom za upravljanje i automatizaciju marketinga možete bolje predstaviti Vašu ponudu, unaprediti produktivnost zaposlenih u izvršavanju aktivnosti i imati uvid u isplativost Vaših marketing kampanja.

 • Segmentacija klijenata
 • Pojednostavljeno planiranje i izvršavanje marketing aktivnosti – Campaign Management
 • Efikasno upravljanje potencijalnim kontaktima i prebacivanje u prodaju – Lead Management
 • Marketing analitika

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: utorak, 20. april 2010., 14h

4. maj: NOD32 Tips & Tricks

Na radionici ćemo podeliti iskustva stečena kroz niz godina pružanja NOD32 tehničke podrške predstaviti:

 • Alate za prikupljanje informacija s radnih stanica
 • Načine za analizu prikupljenih informacija
 • Alate za uklanjanje prepoznatog malvera
 • Slučajeve iz prakse
 • Savete za unapređenje bezbednosti

Prostor: Extreme, Đorđa Vajferta 74
Vreme: utorak, 4. maj 2010., 14h

Leave a Reply