IT · Telekomunikacije

Nova telekomunikaciona rešenja za niže troškove osiguranja

Genertel, prva kompanija za direktno osiguranje u Mađarskoj, poslovala je uspešno već u prvoj godini poslovanja, delimično zahvaljujući kontakt centru koji je dizajnirao i implementirao Algotech.

Osnovna ideja poslovnog modela direktnog osiguranja, je korišćenje direktnih kanala prodaje kao što su telefon, web i SMS, za prodaju i korisnički servis. Za klijente, ovo znači 25-30% niže troškove osiguranja u odnosu na tradicionalne osiguravajuće kompanije. Niži troškovi su rezultat efikasnijeg poslovanja, a efikasnije poslovanje je posledica savremenih telekomunikacioniih rešenja.

„U prva tri kvartala 2008. godine kontaktirali smo 190.000 ljudi samo putem telefona”, rekao je Péter Simon, Marketing Director u Genertel-u, i dodao „Tokom novembra 2007. u sezoni obaveznog osiguranja motornih vozila, obavili smo 90.000 poziva i stekli 10.000 novih klijenata. Ove godine očekujemo 20% više zahteva i 20% više novih ugovora”.

„Savremena telekomunikaciona rešenja su ključna za poslovanje kompanija za direktno osiguranje, zato što povećavaju efikasnost i na taj način snižavaju cene”, rekao je Adorján Bortnyák, generalni manager kompanije Algotech, i dodao „Osnova Genertel–ovog korisničkog servisa je GeoCampaign rešenje kompanije Algotech, koje omogućava korisnicima da reše gotovo sve probleme putem telefona, web-a ili SMS-a”.

Leave a Reply