IT

Nova uloga menadžera u krizi

DOBA Fakultet Maribor u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera (SAM) organizovao je u Sava Centru okrugli sto na temu „Nova uloga menadžera u krizi“, sa ciljem da pruži odgovore na neka od pitanja sa kojima se menadžeri današnjice susreću u svom svakodnevnom profesionalnom životu. Povodom ovog okruglog stola okupili su se osim studenata, profesora i mentora DOBA Fakulteta i predstavnika SAM-a, i predstavnici preduzeća iz Srbije kao i predstavnici ustanova visokog obrazovanja u Srbiji.

Sadašnja finansijsko-ekonomska kriza nanela je nepovratne gubitke koji se mere i stotinama milijardi dolara, a promeniće i sisteme poslovanja i upravljanja resursima. Zakonodavstvo treba unaprediti i osavremeniti, a sve više se uviđa značaj poslovne etike, koja je često, čak i u najboljim školama, tretirana kao manje važan predmet. Nove generacije ekonomista i menadžera, sve više uviđaju neophodnost preispitivanje tradicionalnih vrednosti i modela funkcionisanja i prilagođavanja novim prilikama na svetskom tržištu.

DOBA Fakultet je škola sa savremenom, evropskom vizijom, sa izuzetnim programom usmerenim ka praksi, vrhunskim predavačima, međunarodnim standardima kvaliteta i fleksibilnim načinom studiranja. DOBA Fakultet je jedini fakultet u Sloveniji i Srbiji gde se može studirati putem interneta, bez ikakvih vremenskih i prostornih ograničenja.

Jasna Dominko Baloh, direktorka DOBA Fakulteta održala je poredavanje na temu „Uloga žena u poslovnom odlučivanju“ i tom prilikom je izjavila: „Broj žena koje zauzimaju najviše položaje u preduzećima se sve više povećava. Poznavaoci prilika kažu da su žene odlične menadžerke zbog toga što je njihov način rukovođenja drugačiji nego kod muških menadžera i to je njihova prednost.“

Srpska asocijacija menadžera (SAM) je prvo udruženje rukovodilaca u istoriji Srbije, a misija asocijacije je da unapređuje interese struke uspostavljajući uzuse profesionalnog i etičkog rada, kao i društveno delovanje pripradnika zajednice stručnjaka, koji se bave poslovnim upravljanjem u Republici Srbiji.

Maja Piščević, izvršni direktor SAM-a, izjavila je ovom prilikom: „Reputacija menadžera nikada nije bila na zavidnom nivou, to je realnost kako u Srbiji, tako i u svetu. Dolaskom krize koja je se kao virus proširila na celu zemaljsku kuglu, pitanje odgovornosti menadžera je samo dodatno aktuelizovano. Vise nego ikad prepoznat je značaj individualne odgovornosti, integriteta, poverenja između menadžera I zaposlenih. Ovim se ne umanjuje značaj stručnosti I kontinuiranog obrazovanja, staviše, upravo se danas pred menadžere na pragu novog doba, postavljaju I novi zahtevi koji ce im omogućiti da odgovore na nove izazove. U svetu u kome ćemo se probuditi nakon krize foto robot efikasnog menadžera podrazumevaće odgovornog profesionalca, visokih moralnih standarda I naprednih komunikacijskih veština kojima ce u svakom trenutku nastojati da zadobije i održi poverenje okoline.”

Na okruglom stolu takođe su učestvovali i Boris Cizelj, dekan DOBA Fakulteta koji je govorio na temu „Vrednosti i doprinos menadžmenta održivom poslovanju“, Dmitar Polovina, Osnivač Srpske asocijacije menadžera i direktor Prvog faktora koji je govorio na temu „Zadaci menadžmenta u izlasku iz krize“, Aleksandar Poznanić, direktor marketinga Droga Kolinska koji je govorio na temu „Liderstvo i vrednosti menadžera u Srbiji” i Vesna Erceg, student DOBA Fakulteta koja se osvrnula na „Kurikulum savremene poslovne škole, bolonjski proces i doživotno učenje“.

Leave a Reply