Događaji · IT

Nova usluga za korisnike sistema mreže permanentnih stanica AGROS

Dana 26. marta 2009. u Republičkom geodetskom zavodu u saradnji sa Sida projektom održana je prezentacija SWEPOS mreže i demonstriran servis ″automatska naknadna obrada podataka″

Uspostavljanje servisa automatske obrade podataka, koji je najavljen na prvoj korisničkog konferenciji održanoj aprila meseca 2008.godine, uspešno je završen i testiran u periodu od 24.03.2009.godine do 26.03.2009.godine. Servis je uspostavljen uz pomoć kolega iz Švedskog kontrolnog centra sistema permanentnih stanica SWEPOS.

Implementaciju softvera obavile su kolege Dan Norin i Anders Frisk. Navedene kolege su razvile servis koji se koristi sada i u mreži permanentnih stanica AGROS. Novo implementirani servis omogućuje korisnicima da slanjem svojih podataka, bez kupovine softvera za naknadnu obradu podataka, dobiju obrađene podatke u izuzetno kratkom vremenskom periodu u koordinatnom sistemu koji je materijalizovan sistemom permanentnih stanica AGROS.

Nakon testiranja rada servisa izvršena je prezentacija SWEPOS mreže i demonstriran servis koji je implementiran u sistem permanentnih stanica Srbije. Kao primer uspešno uspostavljenog i testiranog servisa prilažemo izveštaj koji se dobija i šalje korisniku kao obrađeni podatak, sa napomenom da su kriterijumi kvaliteta preuzeti iz mreže permanentnih stanica u Švedskoj.

Kriterijumi mreže SWEPOS
Ambiguity resolution:Amb Res > 30 % (mean value)
RMS in fixedsolution:RMS < 3 mm
Helmert transformation to SRBREF 98:RMS of transformation < 10 mm
Elevation cut-off test:Difference in height < 30 mm

Dobijeni rezultat:

Ambiguity resolution:

Baseline Length
(km)
RMS
(mm)
Amb Res
(%)
NYBE062093,71,187,5
NYIN062070,30,975,0
NYKI062021,71,087,5
NYSR062046,70,987,5
NYSU062074,81,00,0
Mean value1,079,4

RMS in fixed solution:1.1 mm

Helmert transformation
to SRBREF 98:
North
(mm)
East
(mm)
Up
(mm)
BEOG4,04,02,5
INDJ0,2-7,9-4,2
KIKI-4,8-4,3-0,8
SRBO0,68,12,4
RMS/component3,77,33,2
RMS of transformation: 6,2

Elevation cut-off test:
Difference in height between 10- and 25-degree solutions for new point: 5 mm

Agros mreža kao i novo implementirani servis, je zadovoljila oštre kriterijume mreže SWEPOS.

Nakon uspešno uspostavljenog i prezentovanog servisa dogovoreni su, na obostrano zadovoljstvo, novi projekti koji će se razvijati i implementirati u sistem permanentnih stanica Srbije.

Leave a Reply