IT · Telekomunikacije

Nove cene poziva od 1. januara 2009. godine

Republička agencija za telekomunikacije je još u oktobru odobrila da impulsi 1.decembra 2008. godine poskupe za 100%. Do odlaganja tog poskupljenja došlo je posle intervencije Vlade Republike Srbije, koja je reagovala na seriju drugih poskupljenja u tom periodu (gas, komunalije…), a u sklopu mera zaštite životnog standarda stanovništva u vremenu globalne ekonomske krize.

Uvažavajući ovakvu politiku Vlade, kompanija Telekom Srbija a.d. odlučila je da nova cena impulsa za privatne korisnike bude uvećana za 33%, umesto odobrenih 100%,

Važno je napomenuti da se povećanje cena u fiksnoj telefoniji ne odnosi se na sve vrste poziva. Kada govorimo o lokalnim pozivima, cene razgovora za privatne korisnike uvećane su za 33%, dok je cena loklalnih poziva za poslovne korisnike ostala nepromenjena. Za privatne korisnike poskupljenje od 33% se odrazilo i na međumesne pozive, kao i na pozive ka mobilnim mrežama u vreme slabog saobraćaja. Isto važi i za pozive prema Republici Srpskoj, kao i za pozive prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori,

Cene međnarodnih poziva za privatne korisnike ostale su nepromenjene, dok su cene međunarodnih poziva za poslovne korisnike smanjene za 24,9%. Za poslovne korisnike, cene poziva ka Republici Srpskoj i fiksnim mrežama u Crnoj Gori ostale su nepromenjene, dok su za 24,9% snižene cene poziva prema nacionalnim mobilnim mrežama u vreme jakog saobraćaja, kao i cene poziva prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori.

Leave a Reply