IT

Nove HP usluge za jednostavnije projektovanje, izgradnju i upravljanje data centrima

HP predstavlja sveobuhvatne usluge koje pojednostavljuju proces projektovanja i izgradnje računskih centara tako što omogućavaju da obe faze tog procesa, kao i upravljanje projektom, obavlja jedna kompanija.

Nove HP Critical Facilities Implementation usluge (CFI) mogu smanjiti ukupnu cenu vlasništva računskog centra tako što omogućava da jedan integrator izvede sve faze projekta izgradnje računskog centra, od početka do kraja. Kao dodatak HP-ovoj strategiji konvergentne infrastrukture, HP CFI predstavlja plan arhitekture računskog centra budućnosti koji korisnicima omogućava da usklade i dele rezervoare interoperabilnih resursa.

Nedavno Gartnerovo istraživanje1 pokazuje da „ukupno 46 odsto ispitanika najavljuje da će uložiti u jedan ili više novih računskih centara u naredne dve godine, a 54 odsto očekuje da će morati da proširi postojeće računske centre u tom periodu“. Primena HP-ove ponude po sistemu ključ u ruke omogućava korisnicima da brže implementiraju sistem i da snize troškove proširenja računarskog kapaciteta.

„Izgradnja računskog centra je enorman poduhvat za bilo koje preduzeće, tako da integrisani pristup u kojem učestvuje samo jedan izvođač omogućava minimizaciju troškova i maksimizaciju efikasnosti, uz manje brige o celom procesu“, rekao je Dave Cappuccio, potpredsednik istraživanja u Gartneru. „S obzirom da korisnički zahtevi doprinose kompleksnosti procesa izgradnje računskog centra, sveobuhvatna rešenja koja obezbeđuju kompletno iskustvo omogućavaju korisnicima da svoje planove ostvare u zadatom roku i uz poštovanje svih ograničenja.“

HP-ov korisnik HNA grupa je velika holding organizacija iz Kine koja se bavi avio-prevozom, uslugama u turizmu, logistikom i finansijskim uslugama.

„Pošto se naša poslovna ponuda neprestano širi, bilo nam je potrebno da brzo izgradimo novi računski centar po međunarodnim standardima“, rekao je Li-Chao Tang, generalni direktor za IT menadžment u HNA grupi. „HP nam je obezbedio kompletnu podršku za naš novi centar, pružajući nam vrhunski projekat i tehnologiju i omogućavajući nam da projekat realizujemo prema ustanovljenom planu.“

„HP Critical Facilities Implementation usluge objedinjuju tehnologiju i strateško planiranje radi pokrivanja svih aspekata koji su korisniku potrebni, bez obzira na to da li nadograđuje postojeći ili pravi potpuno novi računski centar“, rekao je Rick Einhorn, globalni direktor za Critical Facilities Services u HP-u. „Naši korisnici širom sveta oslanjaju se na HP-ovo strateški uvid i iskustvo, što obuhvata i zrela tržišta, kao i tržišta u razvoju poput Kine ili Indije, gde trenutno CFI usluge nudimo za izgradnju velikih računskih centara.“

Iskustvo projektovanja 4,6 miliona kvadratnih metara podignutog poda

Na osnovu iskustva u kreiranju novih i nadogradnje postojećih centara, HP pruža CFI usluge radi efikasnijeg projektovanja i izgradnje računskih centara. Kompanija je ogromno iskustvo stekla projektujući više od 4,6 miliona kvadratnih metara podignutog poda za računske centre, kao i inovirajući u projektovanju radi kreiranja potpuno integrisanih objekata i IT rešenja.

Obimno iskustvo s kritičnim objektima: Korisnici mogu iskoristiti prednost HP-ovog upravljanja svim elementima projekta pripreme i izgradnje centra, kao i vizije koja integriše razvoj objekta i IT strategiju.

Prilagođeno planiranje: Korisnici dobijaju prilagođen plan implementacije računskog centra koji je prilagodljiv i fleksibilan tako da se može uklopiti u postojeće i buduće potrebe.

Inovacije i dokazano liderstvo: Uz HP korisnici dobijaju obimno iskustvo nastalo kroz uspešno izvođenje projekata vezanih za planiranje i izgradnju računskih centara. Među tim projektima je i prvi svetski računski centar s LEED sertifikacijom, prvi centar s LEED GOLD sertifikacijom, prvi Uptime Institute Tier-III centar u Indiji, kao i još preko 60 grinfild lokacija, uključujući i one s napajanjem od 100 megavati.

HP CFI usluge su dostupne kroz HP Critical Facilities Services. Cene zavise od lokacije i implementacije. Više informacija možete pronaći na adresi www.hp.com/services/cfi.

HP-ova konvergentna infrastruktura je ključna kompnenta Instant-On Enterprise okruženja, koje ugrađuje tehnologiju u sve što organizacije rade da bi korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima trenutno pružile usluge koje su im potrebne.

Leave a Reply