Događaji · IT

Nove mogućnosti saradnje finansijskih i IT menadžera

Prezentacija je kroz studije slučaja o uspesima iz raznih delova sveta predstavila kako dobar odnos i komunikacija između finansijskih i IT menadžera može da poboljša njihovu saradnju, uveća efikasnost i uspeh poslovanja celokupnog preduzeća.

U Privrednoj komori Srbije organizovan je stručni skup pod nazivom „Stvaranje moćnog saveza finansijskih i direktora IT sektora u cilju generisanja najveće efikasnosti celokupnog preduzeća“.

Skup su organizovale kompanije Microsoft i Gartner, a predavanje je održao Dave Aron, potpredsednik i direktor razvoja u Gartnerovoj grupi za istraživanja.

Dave Aron je predstavio mogućnosti stvaranja moćnog saveza između finansijskih direktora i direktora informatičkog sektora u kompanijama svih veličina. Prezentacija je kroz studije slučaja o uspesima iz raznih delova sveta predstavila kako dobar odnos i komunikacija između finansijskih i IT menadžera može da poboljša njihovu saradnju, uveća efikasnost i uspeh poslovanja celokupnog preduzeća.

Leave a Reply