IT

Nove tehnologije za stanare Belvila

Prvi stanari naselja Belvil u Beogradu, moći će da koriste napredne telekomunikacione tehnologije, koje su omogućene postavljanjem najsavremenije infrastrukture za potrebe Univerzijade. Belvil je jedino naselje u Srbiji povezano na telekomunikacionu mrežu sa dva optička kabla, što njegovim stanarima omogućuje širok spektar najmodernijih usluga.

Leave a Reply