IT

Novi digitalni sistem radio-veza elektrodistribucije

Od danas Elektrovojvodina ima najsavremeniji sistem upravljanja i nadzora nad ključniim elektroenergetskim objektima. Tim sistemom omogućava se trenutna i pouzdana vezu između dispečerskih centara i mobilnih ekipa na terenu.

Puštanje u operativni rad prve faze projekta „Digitalni Srem“, u saradnji sa uglednom svetskom kompanijom Motorola predstavlja materijalizovani koncept dobre saradnje u funkciji modernizacije mobilnog sistema veza. Visok stepen pouzdanosti ovog modernog tehnološkog rešenja, uz povećanje kapaciteta prenosa podataka, ali i razmene audio i video signala u pokretu, pruža izuzetne mogućnosti u funkciji podizanja nivoa efikasnosti tehničkog sistema i bezbednosti rada na terenu. Ovim projektom stvaraju se preduslovi za potpunu integraciju digitalnog sistema veza Elektrovojvodine i što omogućava našem privrednom društvu da bude ravnopravno sa liderima u elektrodistibutivnoj delatnosti u regionu i Evropi. Ovo je rezultat našeg opredeljenja da u ovoj i narednoj poslovnoj godini ugradimo sva vrhunska dostignuća u naš sistem. Mi time pripremamo naš poslovni sistem i Elektrovojvodinu za buduću deregulaciju tržišta energije, a istovremeno dovodimo i sebe u poziciju prepoznatljivog starteškog partnera za sve kompanije koje će na prostoru Jugoistočne Evrope u budućnosti investirati i plasirati svoj kapital u Elektroprivredu Srbije – izjavio je dr Tihomir Simić, direktor Elektrovojvodine u Sremskoj Mitrovici prilikom zvaničnog puštanja u rad novog digitalnog sistem radio-veza Elektrovojvodine.

Povećani zahtevi za pouzdanim komunikacijama u svim okolnostima i za novim servisima, koji podrazumevaju određene uslove za rad u realnom vremenu, stavili su pred Elektrovojvodinu zahtev za uspostavljanjem novog, digitalnog sistema radio-veza. Sistem, pored ostalog, omogućava i efikasniji rad prilikom izvođenja remonata i redovnog održavanja, smanjuje vreme otklanjanja kvarova i povećava stepen bezbednosti i sigurnosti na radu. Time se podiže nivo pouzdanosti u delovanju Elektrovojvodine na terenu, naročito pred zimsku sezonu. Brza, tačna i pravovremena informacija omogućiće, kako se očekuje, dodatno skraćenje, pre svega izlaska na teren u slučaju eventualnog kvara, ali i praćenje svih događaja na mreži Elektrovojvodine. Elektrovojvdoina čini napore da omogući bržu reakciju na svaki nepredviđeni događaj i pokazuje spremnost da i na ovaj način omogući što kvalitetniju uslugu, što sigurniju isporuku električne energije i želju da u svakom momentu ima potpuni uvid u sve događaje u mreži.

Digitalnim sistemom radio-veza povezane su lokacije Uprave u Novom Sadu, Sremske Mitrovice, Šida, Rume, Inđije i Pančeva.

Dosadašnji sistem radio veza Elektrovojvodine postavljen je pre više od 35 godina. Stari, analogni sistem, pokazao se kao pouzdan, ali ta tehnologija je prevaziđena i proizvodnja rezervne opreme, koja je potrebna za njeno održavanje prestaje, pa je i korišćenje otežano. Taj sistem će novim digitalnim sistemom radio-veza postati rezervni.

Leave a Reply