IT

Novi HP proizvodi za efikasniju bezbednost kompanija

HP predstavlja nove proizvode i usluge koje kompanijama omogućavaju da se izbore sa napadima, da upravljaju rizikom i da poboljšaju zaštitu od sve većeg broja opasnosti.

 

Čak 92 odsto kompanija sa Forbesove liste Global 2000 prijavilo je upade u poslednjih 12 meseci. (1) Ovaj rast je posledica nastanka sve sofisticiranijih načina za deljenje informacija i alata za krađu podataka. Istraživanja procenjuju da globalno crno tržište cyber kriminala ima vrednost od 104 milijarde dolara godišnje (2)

hp

S druge strane, razvoj regulative povećava bezbednosne zahteve što globalnim organizacijama povećava troškove neusklađenosti za 13,7 miliona dolara. (2) Pored toga, u okruženju u kojem korisnici donose sopstvene uređaje na posao, IT odeljenje više ne kontroliše sve tačke, što znači mnogo više prostora za pokušaje napada.

 

HP-ovi novi proizvodi i usluge omogućavaju organizacijama da bezbednosnim izazovima priđu kroz jedinstven pregled zaštite informacija, upravljanja rizikom i usklađenosti. Zasnovana na HP-ovim vodećim istraživanjima i angažovanju bezbednosnih profesionalaca, nova ponuda omogućava organizacijama da se izbore sa napadima, da optimizuju izloženost rizicima i da poboljšaju sopstvene zaštitne kapacitete.

 

“Kompanije se danas ne suočavaju sa pojedinačnim napadačima, već se bore protiv dobro organizovanih protivnika sa velikim budžetima”, rekao je Art Gilliland, viši potpredsednik i generalni direktor, Enterprise Security Products, HP. “Da bi uspešno sprečili napade, potreban vam je pouzdan partner koji vam može obezbediti kompletnu zaštitu sa dovoljno inteligentnim rešenjima koja će onemogućiti napadače. Samo HP može da isporuči takvu zaštitu.”

 

“Organizacija je mnogo šira od četiri zida poslovne zgrade. Ona je napravljena od obimnog ekosistema dobavljača, uređaja koji mogu otići bilo kuda i interneta koji je bukvalno globalan”, rekao je Arthur Wong, viši potpredsednik i generalni direktor, Enterprise Security Services, HP. “HP omogućava korisnicima da smanje rizike i da upravljaju kompleksnom zaštitom protoka informacija, interno i eksterno. To našim korisnicima omogućava da se fokusiraju na sopstvene inovacije.”

Nova generacija rešenja za zaštitu od napada

HP-ov pristup zaštiti bori se protiv životnog ciklusa napada putem prevencije i otkrivanja opasnosti u realnom vremenu, od aplikativnog sloja do veze između hardvera i softvera.

 

Nova i unapređena ponuda obezbeđuje onemogućavanja pretnji u realnom vremenu i tehnologije za samostalno ispravljanje problema koje su napadi napravili. Pored toga, nova rešenja koriste crowd-sourcing pristup za poboljšanje zaštite:

  • HP Threat Central je prva bezbednosna platforma bazirana na moći zajednice, a koja obezbeđuje automatizovanu saradnju između organizacija radi borbe protiv aktivnih pretnji u realnom vremenu.
  • HP TippingPoint Next-Generation Firewall (NGFW) rešava rizike koje donose cloud, mobilnost i korisnički uređaji, tako što kreira pouzdanu zaštitu snažnih performansi koja daje granularnu vidljivost i kontrolu aplikacija.
  • HP ArcSight i HP Fortify donose bezbednosne tehnologije bazirane na podacima, među kojima su HP ArcSight Application View, HP ArcSight Management Center, HP ArcSight Risk Insight i HP ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) v6.5c. Ove tehnologije omogućavaju bezbednosnim tipovima da rade efikasnije i da ubrzaju otkrivanje opasnosti u realnom vremenu.
  • HP SureStart, prva i jedina tehnologija za samostalno ispravljanje problema nastalih zbog napada, automatski oporavlja BIOS računara u prethodno bezbedno stanje u slučaju napada ili kvara. To korišćenje HP EliteBook računara čini bezbednim i od budućih pretnji. Ova ponuda je deo HP BIOSphere firmvera koji automatizuje zaštitu podataka i pruža robustne opcije za podešavanje i upravljanje poslovnim računarima.

Upravljanje rizicima

Dok broj potencijalnih napadača raste, interni bezbednosni timovi se muče da odgovore na brzinu i ozbiljnost napada.

 

HP Managed Security Services (MSS) omogućava internim timovima da ubrzaju otkrivanje pretnji, kao i da na njih reaguju i spreče ih. Uz HP MSS, upadi se otkrivaju u roku od 11,8 minuta, a 92 odsto velikih incidenata se rešava za manje od dva sata nakon otkrivanja.(3) Bezbednosni stručnjaci za HP MSS takođe poseduju globalno i lolakno poznavanje regulative i standarda radi poboljšavanja opšteg odnosa prema rizicima.

 

Nova HP MSS i HP Enterprise Services ponuda omogućava unapređivanje bezbednosti, upravljanje izazovima vezanim za regulativu i smanjivanje rizika:

  • HP Supplier Security Compliance Solution štiti tok informacija širom mreže dobavljača organizacije. Nakon upada u pdatke, organizacije mogu održati kontrolu nad podacima radi minimalizovanja gubitka novca, tajnih informacija i poverenja korisnika.
  • HP Distributed Denial of Services (DDoS) Protection Services koriste vodeće bezbednosne alate, HP MSS i neprekidno praćenje od strane iskusnih analitičara, kako bi organizacije otkrile i odmah preduzele aktivnosti protiv DDoS i napada na web aplikacije. Zahvaljujući tome, korisnici mogu smanjiti potencijalne gubitke od prekida u radu sistema i od gubitka produktivnosti.

Proširivanje sposobnosti

Uprkos većem trošenju za zaštitu, direktori informatičkih sektora i menadžeri za bezbednost informacija, i dalje se suočavaju sa izazovom otkrivanja, zadržavanja i obuke bezbednosnih profesionalaca. HP Enterprise Security nudi ukupno 657 miliona sati ekspertize koja proširuje korisničke sposobnosti i doprinosi postojećim resursima.

 

Novi HP Security Risk and Controls Advisory Services for Mobility omogućava organizacijama da razumeju, identifikuju i implementiraju uspešne bezbednosne strategije za upravljanje korisničkim uređajima zaposlenih u organizaciji.

 

Najvažniji HP događaj za koreisnike u EMEA regionu, HP Discover, održaće se od 10-12.decembra u Barseloni, Španija.

Leave a Reply