IT

Novi ISMS kurs u Smart-u

Kako se javlja potreba za novim specijalizacijama i usavršavanju u vidu novih zvanja, sertifikacija i novih radnih mesta, tako se i formiraju novi i korisni kursevi. Kao jedan od takvih je i ISMS kurs – Sistem menadžmenta sigurnosti informacija škole kompjutera Smart, koji će obezbediti kvalitetno znanje i instrukcije neophodne ISMS proveravačima za uvođenje ISO standarda 27001:2005 (Sistem bezbednosti informacija).

Kurs je namenjen osobama koje žele da se registruju kao proveravači ISMS, kao i osobama koje vode svoje kompanije u pravcu registracije prema ISO/IEC 27001:2005. Traje pet radnih dana u terminu od 8:30h do 19:00h sa predviđenom pauzom za ručak i osveženje. Polaznici će naučiti osnove i uvod u ISO/IEC 27001 i druge Infosec standarde, uvod u proveravanje i primenu sistema proveravanja i  ulogu proveravača u tom procesu, koja je to uloga menadžmenta u preispitivanju rizika i efektivnosti celog ISMS i kako upravljati proverom preko treće strane u procesu sertifikacije.

Nakon završetka kursa ISMS – Sistem menadžmenta sigurnosti informacijapolaznici će sa pravom moći reći da su kompetentni za ocenu sposobnosti organizacije da upravlja rizicima i da obezbede najvažniju kontrolu ISMS; da razumeju značaj provere u okviru ISMS i uloge auditora u kontinualnom unapređenju; i da poseduju veštine i tehnike potrebne za proveru ISMS preko treće strane i usklađenost za sertifikaciju.

ISMS kurs je interaktivan kurs na kome se rešavaju timski i individualni zadaci i vežbe. Na kraju kursa se polaže ispit i po dobijanju pozitivnih rezultata testa, i IRCA sertifikat.

ISO/IEC 27001:2005 ISMS
LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA reg. A17293

Ovaj kurs organizuju Smart d.o.o. i Euroquality Group d.o.o., ovlašćena trening organizacija za održavanje IRCA registrovanih kurseva, a po licenci Excel Partnership iz Velike Britanije (www.excel-world.co.uk). Osnova za razumevanje proveravanja ISMS preko treće strane prema standardu ISO/IEC 27001:2005.

ISMS kurs je najavljen za 10. Maj od 8:00h.

Leave a Reply