kompleks5
IT

Novi IT servisni centar STADA Grupe u Srbiji za ceo svet

Prepoznajući profesionalizam i međunarodno iskustvo stručnjaka IT Odeljenja u Hemofarmu, STADA Grupa je odlučila da osnuje jedinstveni interni servisni centar pod nazivom „STADA IT Solutions d.o.o.“.

Nova kompanija osnovana je sa ciljem da pruža IT usluge celoj STADA Grupi širom sveta. Centar će zapošljavati 60 stručnjaka iz Hemofarma i u bliskoj budućnosti biće otvoreno još 25 novih radnih mesta. Hemofarm je već započeo proces angažovanja ljudi. Angažovanje domaćih stručnjaka predstavlja veliko priznanje za Hemofarmovo IT Odeljenje. Njihovo obrazovanje, kompetentnost i međunarodno iskustvo omogućili su proširenje poslovanja IT Odeljenja.

kompleks5

„STADA IT Solutions d.o.o.“ posluje u okviru Hemofarma AD koji je deo STADA Grupe od 2006. godine i njen je veoma ugledan član.

Usluge koje će pružati nova kompanija obuhvataće konsalting, razvoj i sveobuhvatnu podršku savremenim informacionim sistemima i novim projektima, koji će se na početku uglavnom odnositi na SAP i Majkrosoft.

Plan je da se ovaj portfolio u budućnosti još više proširi. Budući da će članovi STADA Grupe dobijati visokokvalitetne usluge konsaltinga po povoljnim uslovima, a za koje su do sada angažovali eksterne konsultante, osnivanje društva STADA IT Solutions će obezbediti bolji kvalitet usluga, efikasnije procese, kao i uštede u budžetu.

Kompanijom „STADA IT Solutions d.o.o.“ rukovodiće Angela Weissenberger, direktorka za Informacione tehnologije u STADA Grupi, odgovorna za IT na nivou cele Grupe, i Dušan Milutinović, član Odbora direktora Hemofarma zadužen za finansije.

“Ovaj projekat STADA Grupe izražava poverenje u naše IT kolege iz Srbije sa kojima imamo veoma uspešnu dugoročnu saradnju i pokazuje značajnu ulogu koju Hemofarm ima u Grupi. Osnivanje STADA IT Solutions predstavlja veliko priznanje za IT stručnjake u Srbiji i rešenje za velike uštede uz zadržavanje postojećih i istovremeno otvaranje novih radnih mesta. Iskustvo i kompetentnost naših IT kolega iz Hemofarma omogućavaju da STADA IT Solutions postane međunarodni nadležni IT centar za celu Grupu, eliminišući potrebu za angažovanjem skupih konsultantskih kompanija za implementaciju i unapređenje SAP i Microsoft projekata” – izjavila je Angela Weissenberger.
Sedište nove kompanije će biti u Vršcu, dok će u Beogradu biti otvoreno predstavništvo.

Leave a Reply