IT

Novi kontakt centar Poreske uprave Srbije

Algotech je isporučio i instalirao opremu za kontakt centar u Poreskoj upravi.

Cilj ovog poslovnog poduhvata je unapređenje nivoa usluga koje građani i privreda Srbije mogu da dobiju od Poreske uprave. Novi kontakt centar treba da pojednostavi i ubrza komunikaciju, a da istovremeno snizi troškove poslovanja kako Poreske uprave tako i poreskih obveznika.

Algotech je instalirao najsavremeniju opremu za multimedijalni kontakt centar koja će, posle integracije sa postojećim sistemom, omogućiti svima nama da većinu svojih poreskih poslova i obaveza završavamo bez odlaska na šalter – komunicirajući telefonom sa operaterima – ekspertima ili samo sa govornom mašinom. Kontakt centar će imati i mogućnost primanja elektronske pošte, a operateri će odgovarati na mailove i tako povećati ukupnu efikasnost sistema. S druge strane sama Poreska uprava dobija mogućnost da postepenim prebacivanjem što više poslovnih procesa na kontakt centar bitno snižava svoje troškove i da uz relaksirane odnose sa obveznicina poveća naplatu na elegantan način“, rekao je Zoran Došlić, direktor prodaje kompanije Algotech.

Zahvaljujući ovoj, tehnološki veoma naprednoj, komunikacionoj platformi instaliranoj na prve tri lokacije u Beogradu, zaposlenima Poreske uprave obezbeđuje se najsavremenija komunikacija zahvaljujući IP telefoniji, internom bežičnom telefonskom sistemu, web baziranim softfon aplikacijama i integracijom sa mobilnim telefonima. Transferi poziva između lokacija postaju jednostavni i besplatni. Sve potrebne izmene i dopune sistema moguće je realizovati mnogo brže i lakše nego pre, a dodavanje novih lokacija Poreske uprave u sistem biće realizovano na jednostavan način.
Rešenje kompanije Algotech stvoriće uslove za automatizaciju nekih, ranije ručno rađenih, procesa, kao i kvalitativno i kvantitativno merenje učinka zaposlenih. Obezbeđen je softver za pouzdano merenje kvaliteta usluge koja se preko kontakt centra pruža. Ocenjivanje produktivnosti operatera, bolje planiranje smena i bolje iskorišćenje vremena zaposlenih dovešće do značajnog povećanja produktivnosti i većeg zadovoljstva. “Ono što smatramo najznačajnijim, je činjenica da će ovaj kontakt centar, po završetku druge faze, pomoći svim građanima Srbije da uštede vreme u komunikaciji sa Poreskom upravom, zato što će dobiti mogućnost da mnoge informacije dobiju preko kontakt centra. Moći će da postavljaju pitanja i dobijaju odgovore kroz nekoliko kanala komunikacije. Poreska uprava postaje savremeni servis građana.“, zaključio je Zoran Vasić pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije.

Kompletan projekat je finansirala Delegacija Evropske komisije u Srbiji.

Leave a Reply