IT · Telekomunikacije

Novi međunarodni prefiks – 00

Od 01. 04. 2008. godine, prilikom uspostavljanja međunarodne telekomunikacione veze sa teritorije Republike Srbije potrebno je prvo birati međunarodni prefiks „00“, a zatim kôd zemlje u kojoj se završava poziv i na kraju nacionalni broj prema planu numeracije te zemlje.

Prelazni period, u kome će se paralelno primenjivati novi međunarodni prefiks „00“ i međunarodni prefiks „99“, koji je do sada bio u upotrebi, trajaće zaključno sa 30. 09. 2008. godine.“

Leave a Reply