Događaji · IT

Novi partnerski status KING ICT-a – Cisco systems Silver partner

Kompanija  KING ICT, najveći sistem integrator na regionalnom tržištu, dobila je Cisco systems Silver partner status.

Cisco systems je svetski lider na području mrežnih i komunikacionih tehnologija sa više od 63.000 zaposlenih i prometom većim od 35 milijardi dolara u 2007. godini. Cisco je jedina ICT kompanija koja angažuje nezavisnu sertifikacionu  kuću (NSF International) za proveru svojih partnera i time osigurava objektivnost u ocenjivanju, visoke standarde i globalni kvalitet svojih usluga. NSF International potvrdio je da  firma KING ICT zadovoljava sve stroge kriterijume i visoke standarde postavljene u Cisco partnerskom programu.

Kao priznanje za ovaj uspeh, KING ICT je ujedno identifikovan kao Cisco Silver sertifikovani partner i na Cisco Systems službenom portalu za partnere (Partner Locator).

Da bi partner postao Silver sertifikovan, uz sve ostale preduslove prema Cisco partnerskom programu, mora sa zadovolji i visok nivo specijalizacija na području Cisco rešenja i usluga (KING ICT je položio specijalizacije u Advanced Unified Communications i Advanced R&S područjima), mora da integriše i neprekidno sprovoditi Cisco Lifecycle servise kroz svoje usluge, te uspostaviti i održava visok nivo zadovoljstva svojih korisnika.

Kao jedan od instrumenata osiguranja konstantnog nivoa kvalitete usluge, kompanija Cisco systems na godišnjem nivou proverava da li je podrška sertifikovanih partnera na najvišem nivou u industriji i da li se implementira u skladu sa zahtevnim Ciscovim merilima za mrežnu ekspertizu i sposobnost podrške korisnicima.

„Izuzetno nam je zadovoljstvo što je Cisco prepoznao naše vrednosti i uvideo mogućnost da isporučujemo ekspertizu za kompleksna mrežna rešenja i servise za naše korisnike, i dodelio nam visoki partnerski status. Samo sticanje sertifikata nikako ne predstavlja kraj ulaganjima u obrazovanje zaposlenih, proširivanju kompetencija i portfoli te proaktivnom pristupu korisniku. Dobijanje certifikata još je jedna potvrda da je KING ICT u svoje svakodnevno poslovanje utkao najviši nivo kvaliteta, profesionalnosti, odgovornosti i brige za svoga korisnika” – izjavio je Željko Šubar, Voditelj odelenja za aktivnu mrežnu opremu KING ICTa.

Leave a Reply