IT

Novi pasoši elektronski čitljivi

 

U Predlogu Zakona o pasošima Srbije u članu 25 je predviđeno da obrazac pasoša sadrži prostor za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi i zaštitni elementi koje propiše ministar za unutrašnje poslove.

Podnosilac zahteva za pasoš je obavezan da to učini lično jer se tom prilikom fotografiše i daje otisak prsta. U članu 45 i članu 47 Zakona regulisani  su  vođenje evidencije o putnim ispravama i mere zaštite od neovlašćenog pristupa podacima koji se vode na sredstvima za automatsku obradu podataka.

Očekuje se da će u septembru Narodna skupština Republike Srbije razmatrati Zakon o pasošima.

Leave a Reply