IT · Telekomunikacije

Novi pozivni kod za inostranstvo

Počev od 1. aprila 2008. godine, uvodi se novi međunarodni prefiks ’’00’’. U periodu od 1. aprila do 30. aprila korisnici će moći da koriste i stari ’’99’’ i novi ’’00’’ međunarodni prefiks, nakon čega će u upotrebi biti samo novi međunarodni prefiks, a pozivom starog prefiksa korisnik će biti obavešten o promeni govornom informacijom tamo gde to tehnički bude izvodljivo.

Takođe Vas obaveštavamo da u periodu korišćenja oba međunarodna prefiksa,  korisnici sa pojedinih centrala neće moći da koriste uslugu ’’Zabrana međunarodnih poziva’’, o čemu će biti unapred obavešteni, a ova usluga im se u tom periodu neće naplaćivati.

Leave a Reply