IT

Novi pravci virtualizacije uz VMware

U Kovilovu je 26. maja održan je VMware skup pod nazivom “Upoznajte nove prace virtualizacije”. Jedna od poruka skupa bila je da upotrebom VMware View proizvoda organizacije mogu da omoguće potpunu hardversku nezavisnost, kako po pitanju servera, tako i sa klijentske strane.

Leave a Reply