IT

Novi skandal u Nemačkoj vezan za kreditne kartice

Nemačku je zadesio novi skandal. U pitanju je anonimna dostava kartonske kutije jednoj od novinskih redakcija. Novinarima Frankfurter Raudschau magazina su prosleđene desetine hiljada poverljivih podataka o bankovnim računima, kreditnim karticama, punim imenima i adresama korisnika, kao i PIN brojevima. 

Informacije su se nalazile na mikrofilmu unutar poslate kartonske kutije. Podaci su bili toliko sitni da su novinari koristili lupu da bi spoznali šta se u opšte nalazi na primljenom mikrofilmu.

Prema izveštajima medija, podaci su ukradeni od Landesbank Berlin, najveće kreditne banke u zemlji, što bi značilo manje-više da je većina privrednih subjekata pogođeno ovim propustom. Među žrtvama se nalaze i korisnici Amazon Visa, ADAC (Automobilska Asocijacija Nemačke) Visa i Mastercard kartica, pa čak i korisnici Xbox classic kartica.

Još uvek se traga za odgovornim licima za krađu poverljivih podataka i distribuciju i novine.

Leave a Reply