IT · Telekomunikacije

Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle u Crnoj Gori

Ericsson Nikola Tesla potpisao je sa operatorima T-Com Crna Gora i T-Mobile Crna Gora nove poslove vredne 1,47 miliona evra

Sa operatorom T-Com Crna Gora ugovoreno je proširenje postojećih kapaciteta u fiksnoj mreži i dalje širenje širokopojasnog pristupa, kao i davanje raznovrsnih usluga. U mobilnoj mreži operatora T-Mobile Crna Gora uvešće se nove napredne funkcionalnosti, a ugovoreno je i davanje usluga.

Navedeni ugovori doprineće osiguravanju atraktivnih telekomunikacijskih usluga građanima Crne Gore, te postizanju novog nivoa kvaliteta rada oba operatora.

Leave a Reply