IT

Novo Fujitsu rešenje za proširivanje i konsolidovanje privatnih cloud-infrastruktura

Fujitsu je na globalno tržište plasirao najnoviju verziju softverskog alata koji pojednostavljuje formiranje, proširivanje i konsolidovanje cloud-infrastruktura. Novi „Fujitsu ServerView Resource Orchestrator V3“ karakterišu moćan i dokazan pristup upravljanju cloud-resursima; rešenje pruža korisnicima napredne mogućnosti upravljanja resursima obezbeđujući im sistemsku platformu korporativne klase koja organizacijama omogućuje da transformišu svoje statičke datacentre u centre koji im isporučuju dinamičke resurse.

Nove opcije ovog rešenja Fujitsu je uveo i u sopstvene datacentre za javnu cloud infrastrukturu, širom sveta, tako da korisnici mogu jednostavnije da je koriste za svoje optimizovane privatne cloud infrastrukture – i time drastično smanje ukupan trošak posedovanja ICT infrastrukture.

Fujitsu ServerView Resource Orchestrator nudi spektar funkcija za orkestriranje skalabilne i integrisane privatne cloud infrastrukture. Uklapa se u sve faze „sazrevanja“ neke cloud infrastukture (konsolidacija servera, virtuelizacija, standardizacija, hibrid, i pun cloud sa sopstvenim servisima), dajući pravi nivo automatizacije koja omogućuje jednostavnu kontrolu administriranja i smanjivanja troškova.

Softver je koncipiran za samouslužan portalski sistem rada, kojim se rešava stalno rastuća složenost autorizacije korisnika, veza između fizičkih i virtuelnih servera, sistema za skladištenje podataka i mrežne topologije.

Takav samouslužni portal omogućava korisnicima da prilagode svoj sopstveni sistem na osnovu predefinisanih konfiguracija resursa.
ServerView Resource Orchestrator V3: nove karakteristike

Automatsko obezbeđivanje višeslojnih fizičkih sistema korišćenjem predefinisanih šablona (template)

Automatsko obezbeđivanje višekorisničkog (multi-tenant) serverskog sistema – uključujući fizičke i virtuelne servere, storidž, mrežne svičeve i „fajervol“ zaštite zidove – na bazi šablona, umnogome olakšava breme upravljanja i eliminiše ljudske greške.

Unapređena bezbednost u okruženjima privatnog cloud-a sa više „zakupaca“

Razdvajanjem upravljanja ICT resursima na osnovi zakupac-po-zakupac i odvajanje infrastukture i uloge pred-zakupne administracije servisa, ovaj softver nudi bezbednosna poboljšanja u takvim multi-tenant okruženjima privatnog oblaka, sa više zakupaca.

Neprekidnost poslovanja sa opcijama oporavka od katastrofa

Opcije oporavka od katastrofe (Disaster Recovery), obezbeđuju neprekidnost poslovnih procesa sistemima klijenta, tako što omogućavaju brzo prebacivanje sa aktivne lokacije na unapred definsanu rezervnu lokaciju. Barijera uvođenju Disaster Recovery sistema, u vidu velikih troškova, u velikoj meri je prevaziđena dinamiškom orkestracijom resursa koja eliminiše potrebu za fizički identičnim konfiguracijama odvojenih lokacija.

ServerView Resource Orchestrator V3 je objavljen sredinom novembra 2011, dok će komercijalna dostupnost varirati po regionima.

Leave a Reply