toshiba-uhd-tv
IT

Novo odlaganje: završetak digitalizacije do polovine 2015.

Ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić ocenio je da proces digitalizacije TV signala ozbiljno kasni, ali da će biti završen do 17. juna 2015.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku Srbija je uradila petinu poslova na digitalizaciji. Prvobitno je bilo planirano da Srbija prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV signala završi prošle godine.

toshiba-uhd-tv

“Postoje sredstva potrebna za digitalizaciju, postoji podela posla i jedino preostaje da maksimalno uložimo napor da rokove ostvarimo”, rekao je Ljajić 25. marta na okruglom stolu o procesu digitalizacije u Srbiji.

Ljajić je ocenio da do sada na prelasku sa analognog na digitalni televizijski signal nije puno urađeno i podsetio da je taj proces trebalo da bude gotov pre godinu dana.

Naveo je da je do sada proces digitalizacije završen 15 do 20%, u najvećem delu zahvaljujući pomoći Evropske unije.

Ljajić je istakao da je uspostavljena daleko bolja koordinacija sa drugim državnim institucijama koje učestvuju u digitalizaciji, što je važno za uspešno sprovođenje tog procesa.

Precizirao je da će Mnistarstvo telekomunikacija do juna uraditi što je njegova obaveza, odnosno završiti plan prelaska, izmeniti Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje, doneti zakon o elektronskim medijima i potrebne podzakonske akte i pravilnike.

“Na glavi da dubimo, to moramo da završimo do juna”, istakao je ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.

On je dodao da je obaveza preduzeća Emisiona tehnika i veze da do septembra završi sve projekte i objavi javne pozive za nabavku opreme za digitalno emitovanje televizijskog signala.

Ljajić je rekao da u budžetu postoje sredstva za davanje garancija za kredite, ali je izrazio uverenje da će digitalizacija moći da se završi “za duplo manje para” od predviđenih 75 miliona evra.

Prema njegovim rečima, digitalizacija je od apsolutnog državnog interesa.

“Država će imati velike koristi, s obzirom na finansijska sredstva koja može da ostvari prodajom oslobođenog dela frekvencijskog spektra, dok će građani imati bolji kvalitet slike i zvuka i niz novih usluga”, rekao je srpski ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Direktor Republicke agencije za elektronske kmomunikacije (Ratel) Milan Janković je istakao da je to regulatorno telo dalo predlog raspodele za digitalno emitovanje.

Taj predlog Ratel je, kako je rekao, dostavio ministarstvu 13. februara i očekujemo njegovo objavljivanje veoma brzo.

“Zatim smo doneli i predlog izmena pravilnika za analogno emitovanje, da bismo uključili sve stanice koje su ostale bez dozvole – Avala, TV5, Zona i ostali koji su u međuvremenu ostali bez dozvola”, rekao je Janković.

Srbija se sporazumom GE06 potpisanim pod okriljem Međunarodne telekomunikacione unije (ITU), agencije UN, obavezala, kao i druge evropske zemlje, da do 17. juna 2015. godine pređe sa analognog na digitalno emitovanje TV signala. Taj sporazum je Srbija potpisala 2006. godine.

Od zemalja iz regiona, digitalizaciju je završila jedino Hrvatska, u oktobru 2010. godine. Ta zemlja je zahvaljujući oslobađanju dela spektra, koji predstavlja digitalnu dividendu, i prva zemlja u regionu koja je dodelila deo radio-frekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija.

Na javno nadmetanje za deo spektra javili su se telekomunikacioni operatori Hrvatski Telekom i VIPnet koji su odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektronske komunikacije dobili dozvole do oktobra 2024. godine. Za to su u budžet Hrvatske zajedno uplatiti jednokratne naknade od ukupno 300 miliona kuna (40 miliona evra) i plaćaju odgovarajuće godišnje naknade.

Ove godine sa analognog na digitalni signal treba da pređe Makedonija, sledeće Bosna i Hercegovina a Crna Gora i Albanija, kao i Srbija, to će uraditi 2015. godine.

Leave a Reply