IT

NPS potpisao istorijski ugovor sa Microsoftom

Prema upravo pristigloj i potvrđenoj informaciji, NPS je prvi Microsoft partner na svetu koji je sa Microsoft korporacijom potpisao nedavno promovisanu novu vrstu ugovora o partnerskoj lokalizaciji Microsoft Dynamics proizvoda.

Ovim činom NPS je stekao pravo da kreira i distribuira autorizovanu lokalizaciju za Microsoft Dynamics AX (ranije Axapta), najmoćnije Microsoft poslovno rešenje.

Leave a Reply