IT

NVIDIA, Cray, PGI, CAPS predstavljaju “OpenACC” programski standard za paralelno računarstvo

Programiranje bazirano na direktivama čini da ubrzane aplikacije koriste centralne procesore i grafičke procesore znatno lakše nego da se modifikuje sam kod

U nastojanju da se programerima olakša korišćenje paralelnog računarstva, kompanija NVIDIA, Cray inc., the Portland Group (PGI) i CAPS su predstavili danas novi standard u paralelnom programiranju, pod nazivom OpenACC™.
Inicijelno razvijan od strane PGI, Cray i kompanije NVIDIA, uz podršku kompanije CAPS, OpenACC je novi, otvoreni paralelni programski standard dizajniran da omogući milionima naučnika i tehničkim programerima lakši rad u heterogenim CPU/GPU računarskim sistemima.

OpenACC omogućava programerima paralelnog računarstva da daju jednostavne upute, znane kao “direktive”, kompajleru, i tako identifikuju polja koda koje je potrebno ubrzati, bez potrebe da programeri modifikuju i adaptiraju kod kao takav. Uključujući koncept paralelizma u sam kompajler, direktive omogućavaju kompajleru da uradi detaljne mape proračunavanja u sam akcelerator.

OpenACC bi trebao da bude od velike koristi programerima koji se bave hemijom, biologijom, fizikom, analizom podataka, vremenom i klimom, inteligencijom i mnogim drugim oblastima. Postojeći kompajleri kompanija Cray, PGI i CAPS bi trebalo da pruže početnu podršku OpenACC standardu, sa početkom prvog kvartala 2012. OpenACC standard je potpuno kompatibilan i operativan sa NVIDIA® CUDA® arhitekturom paralelnog programiranja, koja je dizajnirana da omogući detaljnu kontrolu nad akceleratorom za maksimalno podešavanje performansi.

Direktive omogućavaju uobičajenu kodnu bazu koja je kompatibilna sa više platforma i proizvođača, nudeći idealan način za očuvanje investicija u već proverene aplikacije, tako što omogućavaju jednostavno migraciju ka ubrzanom računarstvu. Prema najnovijim podacima, većina programera je prijavila ubrzanje performansi aplikacija od 2x do 10x, i to za samo dve nedelje od trenutka kada su počeli da koriste kompajlere bazirane na direktivama.¹
Citati
„Direktive kompajlera čine integračni deo, deo dok mi nastavljamo sa izgradnjom i instalacijom super-računara ubrzanog grafičkim procesorom Titan ”, izjavio je Badi Blend, direktor projekta Titan u Nacionalnoj laboratoriji u Ouk Ridžu, govoreći o sistemu od kojeg se očekuje da će biti najbrži super-računar na svetu. „Naš krajnji cilj je da imamo sve Titan super-računarske kodove koje pokreću hibridni CPU/GPU čvorovi, a OpenACC će omogućiti programerima da razviju portabilne aplikacije koje maksimizuju performanse i energetsku efikasnost na ovoj arhitekturi.”

„OpenACC predstavlja veliki napredak za naučnu zajednicu”, izjavio je Džefri Veter, vanredni profesor na Fakultetu za informatiku i inženjerstvo na računarskom koledžu pri Institutu za tehnologiju u Džordžiji. „Modeli za programiranje u okviru otvorenih nauka po definiciji treba da budu fleksibilni, otvoreni i portabilni na više plaformi; OpenACC je dizajniran da odgovori na ovaj zahtev. On predstavlja koristan novi alat koji će podstaći veliki broj naučnika koji bi mogli imati koristi od primene ubrzanja, ali možda nemaju sredstva ili neophodnu ekspertizu da unesu svoje kodove u nove arhitektutre.”

„Jako sam uzbuđen zbog budućnosti tehnologija ubrzanja, ” izjavio je Majkl Vong, izvršni direktor odbora za procene OpenMP. „Najava OpenACC-a naglašava tehnički impresivnu inicijativu koju su sproveli članovi OpenMP grupe koja radi na akceleratorima. Unapred se radujem saradnji sa sve četiri kompanije u okviru OpenMP organizacije na spajanju OpenACC-a sa drugim idejama kako bismo kreirali zajedničku specifikaciju kojom će OpenMP podržati ubrzanje. Radujemo se inkorporiranju podrške za ubrzanje i punoj podršci za sve OpenMP članove u budućoj verziji OpenMP specifikacije.”

Više informacija o OpenACC, kao i OpenACC specifikaciji, dostupno je na www.OpenACC-standard.org. OpenACC se uglavnom bazira na PGI i Cray modelima za programiranje. NVIDIA, Cray, PGI, i CAPS su članovi OpenMP podkomiteta za ubrzanje i nameravaju da rade u okviru te organizacije kako bi se došlo do zajedničkog standarda.

Leave a Reply