nvidia
IT

NVIDIA i VMware poboljšavanju desktop virtualizaciju

Kompanije mogu da iskoriste skalabilnu i virtualizovanu 3D grafiku koristeći NVIDIA GRID vGPU, VMware Horizon 6 i vSphere 6

Kompanije će biti u mogućnosti da iskuse potpuni benefit udaljenog pristupa naprednim grafičkim aplikacijama koristeći VMware Horizon 6 i vSphere® 6 uz NVIDIA GRID™ vGPU™, NVIDIA i VMware su objavili danas.

nvidia

Više od 300 korisnika je već iskusilo uvećanu produktivnost virtualizovane grafike zahvaljujući programu ranog pristupa koji je bio u funkciji tokom poslednjih šest meseci os strane obe kompanije. Program je omogućio pristup GRID vGPU tehnologiji koja omogućava data centrima i GPU-ovima u njima da se dele između velikog broja korisnika, omogućavajući tako veću gustinu i skalabilnost.

Utisci korisnika su pokazali da NVIDIA GRID vGPU uz VMware Horizon 6, na osnovi vSphere-a, unapređuje desktop virtuelizaciju koristeći naprednu grafiku, daje veću sigurnost kada su u pitanju najbitniji podaci, skalabilne perfomanse i uz sve to čini ceo sistem cenovno prihvatljivim.

Leave a Reply