Događaji · IT

Obeležen Dan slobode dokumenata

Dan slobode dokumenata (Document Freedom Day-DFD) se u sredu 26. marta obeležavao u celom svetu pa i u Beogradu. Dan slobode dokumenata je zajednička globalna akcija pokrenuta od strane organizacija i kompanija koje prepozaju značaj otvorenih strandarda i neophodnost njihove dalje afirmacije i popularizacije. Pored samog Dana slobode dokumenata koji će se obeležavati svake poslednje srede u martu, DFD će konstantno raditi na ostvarenju svojih ciljeva, osnaživanju i boljem povezivanju zajednice.

Na skupu kojim je u Beogradu obeležen Dan slobode dokumenata govorilo se o otvorenim standardima, o otvorenom dokument-formatu, projekatu lokalizacije paketa OpenOffice.org na srpski jezik i sl. Pozdravljena je akcija Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo da se lokalizuje OpenOffice.org na srpski jezik.

Svetski dan posvećen slobodnim dokumentima i otvorenim standardima su kao globalnu inicijativu podržali: Google, FSFE, IBM, Sun Microsystems, OSI itd. sa ciljem promovisanja otvorenih standarda i slobodnih formata za elektronsku dokumentaciju.

Više informacija o samom projektu može se videti na matičnom sajtu Document Freedom Day i Mreza za slobodan softver.

Trenutno je u toku proces registracije DFD timova koji će biti osnovni činioci globalne zajednice. Timovi su svoje izveštaje sa obeležavanja ovogodišnjeg Dana slobode dokumenata prezentovali na sajtu DFD-a kako bi globalna zajednica imala uvid u njihove aktivosti.

Leave a Reply