IT

Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

U Beogradu je 28. januara održan skup na kome je po prvi put u Srbiji obeleležen Dan zaštite podataka o ličnosti.

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je otvarajući skup rekao da se postepeno smanjuje ugroženost privatnosti ali da se nalazimo tek na početku i da predstoje brojne aktivnosti. Uspostavlja se Registar evidencija podataka o ličnosti i počelo se sa ostvarivanjem nadzora nad vođenjem evidencija sa ličnim podacima. Predstoje izmene i dopune Zakona i zaštiti podataka o ličnosti i donošenje podzakonskih akata.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova je naglasio da MUP raspolaže sa najviše evidencija sa ličnim podacima i nastoji da se u rukovanju sa njima dosledno sprovede načela iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Građani će moći da se obaveste o svim podacima koji se o njima vode u MUP-u. Poverenik upravo obavlja nadzor u MUP-u nad promenom Zakona. Dačić je kao Zamenik predsednika Vlade zatražio i da svi drugi državni organi organizovano pristupe primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Na skupu su još govorili: Nj.e. ambasador Vensen Dežer šef delegacije EU u Srbiji, Saša Janković zaštitnik građana, Jadranka Jelinčić izvršna direktorka Fonda za civilno društvo Srbije, prof. dr Stevan Lilić, Rosana Lemut Strle zamenica Poverenika za informacije Slovenije, prof.dr Veroljub Dugalić generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Marinko Radić generalni sekretar Poverenika i dr.

U toku skupa ukazano je da je zaštita podataka o ličnosti jedno od temeljnih ljudskih prava zagarantivano Ustavom, međunarodnim pravom i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukazano je da zaštitu podataka o ličnisti treba regulisati i u zdravstvenim evidencijama, korišćenju socijalnih mreža, pregledu arhivske građe i dr.

Posebno je aktuelna zaštita podataka o ličnosti u uslovima primena video nadzora, GPS, biometrijske identifikacije i sl.

Pored preduzimanja potrebnih organizacionih, tehničkih i kadrovskih mera neophodno je raditi i na razvoju svesti o značaju zaštite podataka o ličnosti. (IKTServis)

Leave a Reply