IT

Objava radova u časopisu e-RAF

e-RAF Journal on Computing (e-RAF JoC) je elektronski naučno-stručni časopis koji izdaje Računarski fakultet. Cilj časopisa je da podstakne naučno-istraživački rad i proces prikupljanja znanja o trenutnim dostignućima, sadržajima, tehnologijama i servisima u oblasti računarskih nauka.

Uredništvo očekuje radove napisane na srpskom ili engleskom jeziku, u skladu sa uputstvom za autore, koji daju jasan doprinos ili pregled neke od tematskih oblasti. Svi radovi prolaze recenziju, posle koje se autori obaveštavaju o statusu rada. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u elektronskom obliku na sajtu e-RAF JoC. Pored naučnih radova e-RAF JoC poziva i druge autore, pre svega studente RAF-a, da u posebnom delu objave pregledne i popularne radove iz oblasti svog interesovanja.

Studenti su pozvani i da objave svoje seminarske radove i sazetke zavrsnih radova (diplomski, master, doktorski). Objavljivanje naučnih i stručnih radova ima veliki značaj za sticanje posebnih veština pisanja tehničkih izveštaja, i vrednuje se kao značajno dostignuće prilikom traženja posla. Naročito je značajno objavljivanje radova za one koji nameravaju da se bave naučnim radom kroz master i doktroske studije.

Leave a Reply