IT

Objavljen tender za “Informacioni sistem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije”

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo je 23. juna 2008. godine objavilo javni poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku realizacije projekta “Informacioni sistem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije”, prema zahtevima datim u konkursnoj dokumentaciji.

Generalni sekretarijat Vlade je složen i odgovoran sistem sa ključnom ulogom u delotvornom, efikasnom i racionalnom funkcionisanju Vlade. S obzirom na to da je Generalni sekretarijat Vlade jezgro podrške u svim fazama rada Vlade, nameće se potreba za korišćenjem najviših standarda u primeni IKT u njegovom radu. Tu se prevashodno misli na razvoj i implementaciju informacionog sistema. Budući informacioni sistem Generalnog sekretarijata Vlade treba da ima karakteristike sistema za upravljanje dokumentima sa elementima sistema za upravljanje poslovima, kao i da bude posebno prilagođen potrebama i domenu poslovanja Generalnog sekretarijata.

Tehnička specifikacija u okviru objavljenog tendera je urađena na osnovu idejnog projekta kojim je definisankonceptualni model informacionog sistema e-Generalni sekretarijat, kao glavni preduslov za implementaciju tehničko – tehnološke osnove tog sistema. U okviru idejnog projekta data je i analiza poslovnih procesa na osnovu pravnog okvira, urađeni su slučajevi korišćenja za identifikovane tipove korisnika, ekranske maske za korisničku komunikaciju sa informacionim sistemom, sistem zaštite podataka, a definisana je stabilna hardverska i softverska struktura sistema koja je utemeljena na normativnim okvirima u ovoj oblasti i koja može da se jednostavno prilagodi različitim oblicima organizacije.

Projekat će biti urađen za godinu dana, prema definisanim standardima metodologije razvoja. Realizacijom projekta uvešće se nova praksa u radu Vlade, odnosno prelazak na bespapirni rad sa materijala, kako u pripremi, tako i na samim sednicama Vlade i radnih tela. Rezultat projekta će obezbediti efikasniji odnosno brži rad državnih organa, bolju organizaciju, pouzdanije arhiviranje i veću transparentnost.

Informacioni sistem Generalnog sekretarijata Vlade je jedan od projekata u okviru NIP projekta e-Srbija. Ovaj projekat je jedan od osnovnih koraka u razvoju elektronske državne uprave, neophodan u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Leave a Reply