IT

Objavljeni rezutati istraživanja informacionih sektora maloprodaja

Globalno istraživanje sprovedeno među rukovodiocima informacionih i informatičkih sektora u maloprodaji (CIO) pokazuje da će 50% trgovina na malo održati IT budžete na istom nivou, dok 26% njih očekuje povećanje ulaganja u IT u 2010. godini

Kompanija Aldata Solution, vodeći dobavljač softverskih rešenja za trgovinu na malo i veliko, objavila je rezultate prve godišnje globalne ankete sprovedene među rukovodiocima informacionih sektora (CIO) u maloprodaji – koje je sponzorisala zajedno sa kompanijom IBM. Ispitivanje je otkrilo da, uprkos teškim ekonomskim uslovima, više od polovine intervjuisanih maloprodaja (51%) očekuje da svoje IT budžete, kao procenat od prodaje, zadrži na istom nivou i u sledećoj godini, dok 26% veruje da će se njihov IT budžet povećati u skladu sa već pokrenutim projektima. Ispitivanje informatičkih rukovodilaca („CIO” i „IT direktori”) kompanija koje se bave maloprodajom u Evropi i Sjedinjenim američkim državama sprovela je kompanija Martec International, specijalizovana za istraživanja u maloprodajnoj industriji, u četvrtom tromesečju 2008. godine.

Istraživanje kompanija Aldata i IBM otkriva da većina maloprodavaca namerava da iskoristi investicije u IT za postizanje većeg povraćaja od resursa koje već poseduju, poput zaliha i prostora. Investiranje u IT se planira kod sistema koji doprinose unapređenju upravljanja zalihama i dostupnosti, povećanju prodaje kroz nove kanale i povećanju efikasnosti promocije. Istraživanje je takođe pokazalo da je mnogo manja verovatnoća da će maloprodavci investirati u oblasti koje daju kratkoročni povraćaj investicije (ROI).

„Istraživanje je sprovedeno krajem 2008. godine kada su maloprodavci već osećali pun efekat recesije, što ove rezultate čini ohrabrujućim,” rekao je Alan Dejvis (Allan Davies), direktor marketinga kompanije Aldata. „Jasno je da rukovodioci informatičkih i tehnoloških sektora ne gube nerve i da maloprodavci investicije u IT i dalje ne sagledavaju kao luksuz već kao sredstvo za smanjenje troškova i poboljšanje performansi u relativno kratkom periodu. Ovo se apsolutno poklapa sa našim iskustvom tokom nekoliko poslednjih tromesečja. Apetiti za zamenom kompletnih sistema su relativno mali, a pravi fokus je na uvođenju rešenja u specifične oblasti kao što je automatska popuna, gde se koristi mogu osetiti već u dolazećim mesecima, umesto u godinama.”

Popuna
Globalno, istraživanje je pokazalo da 87% maloprodavaca ili ima ili planira uvođenje aplikacija za automatsku popunu u naredne tri godine. Rezultati su posebno značajni u regionu Evrope, Bliskog Istoka i Afrike gde je stopa potvrda dostigla vrednost od 97%, od kojih je skoro polovina ispitanih ili u procesu implementiranja nadogradnje sistema ili u planiranju novih sistema. Trideset procenata maloprodavaca smatra automatsku popunu najvažnijim načinom optimizacije popune i primene upravljanja zalihama, za kojom sledi prognoza tražnje (27%).

Logistika i distribucija
U domenu aplikacija za logistiku i distribuciju, u anketi se posebno izdvojila aplikacija za upravljanje skladištem u realnom vremenu. U SAD, 84% anketiranih već koristi ovakav sistem a još njih 11% planira nadogradnju. Mobilne aplikacije su takođe dosta zastupljene, podaci ponovo pokazuju da su maloprodavci u SAD više napredovali od maloprodavaca u regionu EMEA. Dok je u EMEA regionu 62% ispitanih maloprodavaca već implementiralo mobilne aplikacije, a još njih 29% planira da unapredi ili implementira nove sisteme, 100% ispitanih maloprodavaca u SAD-u već koristi mobilne aplikacije u logistici i distribuciji, a 16% planira da unapredi sistem u naredne tri godine.
IT i arhitektura podataka
Upravljanje ključnim podacima u preduzeću (Enterprise Master Data Management – MDM) pokazalo se najvažnijom aplikacijom u ovoj oblasti, prema oceni 36% ispitanika. Ovo je jedini primer u istraživanju da aplikacija koju ne karakteriše najveća rasprostranjenost – samo 28% ispitanika je već implementiralo MDM – ima najveći prioritet za većinu maloprodavaca, što ilustruje podatak da 48% maloprodavaca ili planira da unapredi ili da implementira MDM u naredne tri godine.

Za potrebe ovog globalnog istraživanja u maloprodaji, u periodu od septembra 2008. do januara 2009. godine intervjuisani su senior IT izvršioci iz regiona Severne Amerike i Evrope, Bliskog Istoka i Afrike. Intervjuisane maloprodaje imale su prodaju koja prevazilazi 100 miliona dolara u kategoriji neprehrambenih proizvoda i 250 miliona dolara u kategoriji prehrambenih proizvoda. Ukupna prodaja kompanija koje su obuhvaćene anketom iznosi 265 milijardi dolara i predstavlja 5% maloprodajnog tržišta Severne Amerike i EMEA regiona. Ukupan broj prodavnica svih intervjuisanih maloprodavaca je preko 40.000. Najvažnije delove istraživanja možete preuzeti sa: www.GlobalRetailCioSurvey.com

Leave a Reply