IT

Obrazovana posebna Radna grupa za izradu Predloga Nacionalnog plana za upravljanje EE otpadom

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je 24. marta donelo Rešenje o obrazovanju posebne Radne grupe za izradu Predloga Nacionalnog plana za upravljanje otpadom od elektronskih i električnih proizvoda.

Prema ovom Rešenju, za članove ove stručne Radne grupe su, pored ostalih stručnjaka, imenovani Nikola Egić, generalni direktor Kompanije „Božić i sinovi“ i Božidar potkonjak, direktor BiS Reciklažnog centra koji posluje u okviru pomenute Kompanije. Pored ovih eminentnih predstavnika srpske reciklažne industrije za EE otpad, u Radnoj grupi su i predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja republike Srbije, pokrajinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, iz Agencije za zaštitu životne sredine, kao i Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Beograda.

Zadatak Radne grupe biće izrada neophodnih akata kako bi se realizovao Predlog Nacionalnog plana za upravljanje električnim i elektronskim otpadom i to do 1. aprila 2012. godine.

One thought on “Obrazovana posebna Radna grupa za izradu Predloga Nacionalnog plana za upravljanje EE otpadom

  1. Nandor

    Nadamo se da im neće biti malo godino dana dogovaranja. A interesantno je da od ostalih četiri preduzeća nikoga nisu birali…, jel` to neki monopol BIS?

Leave a Reply