IT

Obuka IT stručnjaka u okviru Projekta IGIS

Održana obuka za IT stručnjake RGZ-a u periodu od 27.08.2012. do 07.09.2012. godine u Francuskoj.

U toku procesa implementacije IGIS projekta, u periodu od 27.08.2012 do 07.09.2012 održane su obuke za sistem administratore iz Sektora za informatiku i komunikacije u Francuskoj. Cilj projekta je uspostavljanje Nacionalnog centra za infrastrukturu geoprostornih podataka i daljinsku detekciju u Republici Srbiji u skladu sa Evropskim standardima.

Prva obuka je organizovana u institutu Sogeti u Parizu, za operativni sistem Linux/Red Hat/CentOS, u trajanju od 5 dana. Nakon toga, obuke su nastavljene u Tuluzu, u kompaniji EADS Astrium i Nacionalnom institutu za geografiju (Institut Géographique National -IGN) za VMware , Vsphere 4.0, kao i za Macintosh 10.6. Održane obuke su neophodne radi pružanja što kvalitetnije tehničke podrške na tekućem projektu, koja je značajna za primenu i u ostalim informatičkim aktivnostima Republičkog geodetskog zavoda.

Zbog kompleksnosti IGIS projekta planirane su dalje obuke koje će omogućiti zaposlenima u Republičkom geodetskom zavodu da samostalno održavaju kompletnu infrastrukturu implementiranu u okviru IGIS sistema, kako bi se postigla potpuna nezavisnost u radu sa isporučenim kapacitetima.

Leave a Reply