E-servisi · IT

Obuka službenika za elektronsko oglašavanje javnih nabavki

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić najavila je danas da će obuka službenika u 25 gradova u Srbiji za elektronsko oglašavanje javnih nabavki početi krajem novembra i trajaće približno godinu dana.

Jasna Matić i Predrag Jovanović

Matić je na konferenciji za novinare, održanoj u Vladi Srbije, istakla da se elektronskim oglašavanjem javnih nabavki postiže dvostruki efekat – smanjuje se stepen korupcije u Srbiji, a procedura nabavki postaje transparentnija i efikasnija.

Prema njenim rečima, novac za obuku službenika koji za budžetske korisnike ugovaraju javne nabavke, kao i za kupovinu servera za Portal javnih nabavki, obezbeđen je iz Nacionalnog investicionog plana.

Ona je ukazala na to da je od velikog značaja da se što pre usvoji novi zakon o javnim nabavkama, koji je jedan od najvažnijih zakona u borbi protiv korupcije, a kojim će biti obezbeđeni isti uslovi za sve učesnike u postupcima javnih nabavki.

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović objasnio je da je cilj obuke službenika da se svim naručiocima pruži mogućnost da na efikasan način koriste Portal javnih nabavki, kao savremeno i napredno sredstvo oglašavanja.

Jovanović je najavio da će tokom godinu dana biti obučeno približno 6.500 službenika, koji će obavljati javne nabavke u 25 gradova u Srbiji, i naglasio da će elektronskim oglašavanjem nabavki godišnje uštede iznositi više od 200 miliona dinara.

On je objasnio da je elektronsko oglašavanje javnih nabavki bilo omogućeno od februara ove godine, ali da je samo manji broj naručilaca iskoristio tu mogućnost jer to nije bila zakonska obaveza, dok je drugi razlog taj što službenici nisu bili obučeni za primenu te novine.

Predlogom novog zakona o javnim nabavkama, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđeno je da se javne nabavke robe čija je vrednost veća od 5 miliona dinara za robu, kao i usluga vrednosti veće od 20 miliona dinara, oglašavaju u “Službenom glasniku” i na Portalu javnih nabavki, umesto u jednim dnevnim novinama kako je regulisano sadašnjim zakonom.

Prošle godine je u Srbiji sklopljeno više od 120.000 ugovora o javnim nabavkama, čija je ukupna vrednost bila 187 milijardi dinara, dok je ugovoreno 31.000 nabavki velike vrednosti, za koje je potrošeno 159 milijardi dinara.

Leave a Reply