IT

Obuka za sertifikovane etičke hakere u Beogradu!

Napad na Svetski trgovinski centar koji se dogodio 09.11 pokrenuo je veoma važno pitanje kod osnivača EC-saveta – Jay Bavisi i Haja Mohideen.

Odmah nakon napada oni su pretraživali web u potrazi za programima koji bi stručnjacima na polju informacionih bezbednosti mogli da pruže neophodne alatke i znanje kako bi uspeli da spreče sajber rat ukoliko se ikada potreba za tako nečim javi.

Rezultati dobijeni istraživanjem su bili razočaravajući i oni su ih motivisali da oforme Međunarodni savet konsultanata elektronskog poslovanja, poznatiji kao EC-savet (EC Council).

CEH

Ubrzo nakon osnivanja dobili su podršku svetskih stručnjaka iz te oblasti, kako bi došli do tačke gde bi stvorili različite standarde i ovlašćenja, kako u oblasti elektronskog poslovanja tako i u oblasti bezbednosti informacija.

Međunarodni savet konsultanata elektronskog poslovanja (EC-savet) je organizacija koja izdaje uverenja pojedincima za različite oblasti vezane za bezbednost informacija kao i za znanje u polju e-biznisa.

Institut za američke nacionalne standarde je EC-savetu dao potvrdu da je u skladu sa njihovim ANSI 17024 standardom. EC-savet je vlasnik i stvaralac svetski poznatog sertifikovanog etičkog hakera (CEH), forenzičkog istraživača kompjuterskog hakinga – Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) i ovlašćenog bezbednosnog analitičara EC-saveta (ECSA), kao i mnogih drugih programa koji su ponuđeni u vise od 87 zemalja kroz mrežu od vise od 450 obučenih partnera na globalnom nivou.

Od 1.01.2012. EC-savet je obučio 120,000 ljudi, a sertifikate je dobilo vise od 50,000 stručnjaka u polju bezbednosti. Mnogi od ovih sertifikata su priznati širom sveta i zadobili su odobrenja raznih vladinih ustanova i institucija uključujući i Američku federalnu vlast preko Montgomery GI Bill, Nacionalnu bezbednosnu agenciju (NSA) i Komitet nacionalnih bezbednosnih sistema (CNSS), a američka uprava za odbranu je uvrstila CEH program u svoju Direktivu 8570, proglasivši je jednom od obaveznih standarda koje provajderi obezbeđenja kompjuterskih mreža (CND-SP) moraju dostići.

EC-savet trenutno podržava Međunarodno multilateralno partnerstvo koje se suprotstavlja sajber pretnjama, a takođe je i partnerska organizacija Ujedinjenih nacija/Unije internacionalnih telekomunikacija koja pruža obuku i tehničku podršku vladama 191 zemlje članice.
EC-savet trenutno podržava Međunarodno multilateralno partnerstvo koje se suprotstavlja sajber pretnjama, a takođe je i partnerska organizacija Ujedinjenih nacija/Unije internacionalnih telekomunikacija koja pruža obuku i tehničku podršku vladama 191 zemlje članice.

 

Kompanja Smart d.o.o. je uvrstila u svoj program i program obuka EC – saveta.

Prvi trening koji se održava u Smartu je – Certified Ethical Hacker

 

Certified Ethical Hacker7. – 11. april 2014Radnim danima
09:00- 17:00
Hotel M u Beogradu

 

Više informacija o samom treningu pogledajte na našem sajtu – CEH trening.

Leave a Reply